Αυτό το άρθρο είναι 13 μηνών

Χρήσιμα συμπεράσματα από έρευνα σε σιτηρά – ψυχανθή στο εργαστήριο του 1ου ΕΠΑΛ Φαρσάλων

12/06/2023
2' διάβασμα
chrisima-syberasmata-apo-erevna-se-sitira-psychanthi-sto-ergastirio-tou-1ou-epal-farsalon-294595

Στο εργαστήριο του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος του  1ο ΕΠΑΛ Φαρσάλων την τρέχουσα σχολική χρονιά 2022-2023 στα πλαίσια του  μαθήματος Φ.Μ.Κ (Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας) έγινε προσπάθεια σε πειραματικό επίπεδο να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την αναπτυξιακή εξέλιξη και απόδοση διαφορετικών ειδών σιτηρών και ψυχανθών. Τα παραπάνω συμπεράσματα είναι χρήσιμα στην γεωργική πράξη γιατί απαντούν σε ερωτήματα και διλήμματα πολλών καλλιεργητών για την επιλογή  κλάδων παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα τα πειράματα αφορούσαν σε συγκριτική έρευνα ανάπτυξης διαφορετικών ειδών και ποικιλιών σπόρου σιτηρών (σκληρού και μαλακού σίτου), σόργο, τριτικάλε, κριθάρι, βρώμης αλλά και ψυχανθών (βρώσιμων και κτηνοτροφικών) φακής, ρεβιθιού, λούπινου, μπιζελιού, βίκου, ελαιούχων φυτών (ελαιοκράμβη) με τη χρήση σπόρων παλαιότερης εσοδείας.

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς του τομέα Γεωπονίας του σχολείου κ.κ. Γκουντίκα Αστέριο, Καρατζιά Αθηνά – Ελένη, Πάνο Κων/νο και Σταφύλη Νικόλαο «κατά τη διεξαγωγή της έρευνας διατηρήθηκαν κάποιες παράμετρες σταθερές (ελεγχόμενες μεταβλητές) όπως η μηχανική σύσταση του εδάφους, η τοποθεσία, οι κλιματολογικές συνθήκες, η λίπανση, η ποσότητα σπόρου, το περιβάλλον ανάπτυξης (υπαίθριο) προκειμένου να καταγραφούν οι όποιες αλλαγές στην εξελικτική πορεία των φυτών (εξαρτημένες μεταβλητές). Οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις γίνονταν ανά τακτά χρονικά ισοδιαστήματα προκειμένου να υπάρχει σαφής και αντικειμενική εικόνα των σταδίων ανάπτυξης. Στην πειραματική καλλιέργεια σιτηρών και ψυχανθών παλαιότερης εσοδείας διαπιστώθηκε ότι σε παλαιούς σπόρους σκληρού και μαλακού σίτου η φυτρωτική  ικανότητα ήταν ικανοποιητική  ενώ στα ψυχανθή προέκυψαν μειωμένα ποσοστά βλαστικότητας των σπόρων.

Οι ποικιλίες σίτου παρουσίασαν διαφορετική ανάπτυξη σε ότι αφορά το ύψος  (65 έως 80-85 εκατοστά),  τη διάμετρο του στελέχους, τον αριθμό σπόρων στο στάχυ, το αδέλφωμα, την αντοχή στο πλάγιασμα, την πρωιμότητα, το χρώμα των φύλλων και την απόκλιση από την κανονική ανάπτυξη. Τα διάφορα είδη και οι ποικιλίες ψυχανθών παρουσίασαν διαφορετική βλαστικότητα, ανάπτυξη και ευπάθεια στις κλιματολογικές συνθήκες (παγετούς, υγρασία, κλπ.)  Όμως, συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι με τα παραπάνω πειράματα καταφέραμε να έχουμε μια ευρύτερη εικόνα για μεγάλο μέρος αν όχι για το σύνολο των ειδών και ποικιλιών των σιτηρών και ψυχανθών για όλα τα στάδια της καλλιεργητικής περιόδου. Η παραπάνω εικόνα προέκυψε τόσο σε σύγκριση μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τις αναφορές της υπάρχουσας βιβλιογραφίας».