Σχέδια Βελτίωσης: Είναι υποχρεωτικό να ενοικιάσω ολόκληρο το χωράφι;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Είμαι νέος αγρότης. Έχω ετοιμάσει όλα τα δικαιολογητικά για ένα Σχέδιο Βελτίωσης. Μέσα στα χωράφια προς ενοικίαση είναι και ένα που αφορά μία εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία. Μπορείτε να μου απαντήσετε αν είναι υποχρεωτικό να ενοικιάσω ολόκληρο το χωράφι, καθώς εμένα με ενδιαφέρει η μισή ιδιοκτησία, για την οποία έχω έρθει σε συμφωνία και με τους δύο ιδιοκτήτες. Το κτήμα είναι 42 στρ. και μου παραχωρούν το δικαίωμα για τα 21 στρ. για δενδροκαλλιέργεια και αγροτική αποθήκη με συμβόλαιο 16 ετών.

Βασίλης

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Για τις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου εξ αδιαιρέτου απαιτείται εκχώρηση των δικαιωμάτων προς τον υποψήφιο δικαιούχο από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο που ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμόν 13158/28-11-2017 των Σχεδίων Βελτίωσης. Ειδικότερα, στην περίπτωση που η επένδυση αφορά την εγκατάσταση νέας φυτείας, ο προσδιορισμός της χωροθέτησης της επένδυσης μπορεί να γίνεται και με συμβολαιογραφικό ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο πρέπει να έχει διάρκεια ίση τουλάχιστον με 12 έτη.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές