Ζωοτροφές: Με κατηγορίες μεγέθους και ανώτατο πλαφόν η πληρωμή των 89 εκατ. ευρώ

Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας της απόφασης που θα προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους θα καταβληθεί το κονδύλι ύψους 89 εκατ. ευρώ για την ακρίβεια στις ζωοτροφές λόγω του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης, βρίσκεται η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ».

Τόσο ο αρμόδιος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Στύλιος, όσο και η γενική γραμματέας, Χριστιάνα Καλογήρου, έχουν πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες συσκέψεις με υπηρεσιακά στελέχη τα τελευταία 24ωρα και οι λεπτομέρειες καταβολής της ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα «κλειδώσουν» τις επόμενες ώρες, ή το αργότερο τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Το εν λόγω κονδύλι προέρχεται από το ΠΑΑ και έχει λάβει την έγκριση και τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως έχουμε επισημάνει και κατά το παρελθόν, το μέτρο στήριξης ακολουθεί μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία μέχρι να φτάσει η στιγμή της πληρωμής για τους δικαιούχους κτηνοτρόφους (πρόσκληση, αίτηση υποψήφιων δικαιούχων ενίσχυσης σε πλατφόρμα, έκδοση προσωρινού πίνακα δικαιούχων, ενστάσεις, έκδοση οριστικού πίνακα δικαιούχων, πληρωμή).

Τα πέντε σημαντικά σημεία της ενίσχυσης

Από το ρεπορτάζ της «ΥΧ» προκύπτουν τα εξής σημεία που φαίνεται να έχουν οριστικοποιηθεί, σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό και τη χορήγηση της ενίσχυσης:

1. Τέσσερα είδη εκτροφών προς ενίσχυση: Οι κλάδοι που θα ενισχυθούν είναι: αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία (γαλακτοπαραγωγή και κρεοπαραγωγή), χοιροτροφία και πτηνοτροφία.

2. Δύο δράσεις στήριξης: Το μέτρο στήριξης θα χωρίζεται σε δράσεις εκτατικής (για αιγοπρόβατα και βοοειδή) και εντατικής κτηνοτροφίας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, πουλερικά).

3. Ανώτατο όριο ενίσχυσης δικαιούχου: Βάσει του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υπάρχει ανώτατο όριο ενίσχυσης δικαιούχου ανά είδος εκτροφής, αλλά και αθροιστικά. Για παράδειγμα, το ανώτατο ποσό για τη χοιροτροφία και την πτηνοτροφία αναμένεται να ανέλθει στα 15.000 ευρώ για κάθε μία από τις παραπάνω εκτροφές. Επιπλέον, θα υπάρξει ανώτατο όριο όταν ένας παραγωγός εκτρέφει παράλληλα διαφορετικά είδη ζώων, αλλά και όταν μία εκμετάλλευση έχει εισπράξει άλλη ενίσχυση από το ΠΑΑ για τις επιπτώσεις της κρίσης.

4. Κατώτατος τζίρος για στήριξη: Το κατώτατο όριο του κύκλου εργασιών που θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τον εκάστοτε παραγωγό για να μπορεί να κάνει αίτηση και να λάβει την ενίσχυση είναι τα 2.000 ευρώ.

5. Κατηγορίες ενίσχυσης ανάλογα με το μέγεθος της εκμετάλλευσης: Οι δικαιούχοι θα πληρωθούν ανάλογα με την τάξη μεγέθους στην οποία κατατάσσονται και ορίζεται από τον αριθμό των ζώων τους. Το σκεπτικό της ενίσχυσης, που είναι ανάλογο με εκείνο που είχε χορηγηθεί στο παρελθόν με την κορωνοενίσχυση στο ελαιόλαδο, είχε αναδείξει πρώτη η «ΥΧ». Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, οι κατηγορίες μεγέθους στα αιγοπρόβατα εκτατικής εκτροφής αναμένεται να είναι δέκα, με κατώτατο όριο στην πρώτη κλάση τα 11 πρόβατα (ή αίγες) και ανώτατο όριο στην τελευταία κλάση τα 951 πρόβατα (ή αίγες) και πάνω. Στην εκτατική βοοτροφία οι κλάσεις αναμένεται να είναι επτά, με ανώτατο αριθμό ζώων για την τελευταία κλάση τα 121 ζώα και πάνω.

Οι ίδιες, ή παρόμοιες κλάσεις, αναμένεται να ισχύσουν και για την εντατική αιγοπροβατοτροφία και βοοτροφία. Στα ποσά ενίσχυσης για κάθε κατηγορία θα υπάρχει και ένα μπόνους για τους παραγωγούς των νησιών. Σε ό,τι αφορά την πτηνοτροφία και τη χοιροτροφία, το επικρατέστερο σενάριο περιλαμβάνει πέντε κλάσεις, ωστόσο μέχρι πρότινος δεν είχε οριστικοποιηθεί ο αριθμός των ζώων που θα περιλαμβάνει η κάθε μία.

Παράδειγμα

Για να γίνει κατανοητό πώς θα κατανεμηθεί το κονδύλι ανά δικαιούχο, ακολουθεί ένα παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ένας προβατοτρόφος διαθέτει 51 ζώα, και ένας άλλος διαθέτει 99 ζώα. Και οι δύο ανήκουν στην τρίτη κατηγορία μεγέθους και προβλέπεται να εισπράξουν ποσό ενίσχυσης 520 ευρώ έκαστος. Αν, τελικά, τα στοιχεία επιβεβαιωθούν, ο πρώτος κτηνοτρόφος θα εισπράξει 520 : 51 = 10,20 ευρώ/ζώο, ενώ ο δεύτερος θα λάβει 520 : 99 = 5,25 ευρώ/ζώο.

Γίνεται αντιληπτό ότι, ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που διαθέτει κάποιος παραγωγός και την κλάση στην οποία ανήκει, η ενίσχυση που θα προκύπτει ανά ζώο θα διαφοροποιείται σημαντικά. Συνεπώς, ευνοούνται οι παραγωγοί με λιγότερα ζώα. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι πληροφορίες που είχαν εμφανιστεί σε διάφορα ενημερωτικά μέσα, ότι οι παραγωγοί θα λάβουν ενίσχυση ανά ζώο και θα λάβουν τα ίδια ποσά ανεξαρτήτως μεγέθους εκμετάλλευσης, είναι εντελώς αβάσιμες.