Ανοίγουν τα χαρτιά τους με φόντο το ΠΑΑ τα πιστωτικά ιδρύματα

Νέα προϊόντα για τον «βραχνά» της ίδιας συμμετοχής

Ανοίγουν τα χαρτιά τους με φόντο το ΠΑΑ τα πιστωτικά ιδρύματα
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Το εν εξελίξει Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να γίνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα.

Ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια, τα οποία λειτουργούν ως τροχοπέδη για την αξιοποίηση από την πλευρά του αγρότη των δράσεων του ΠΑΑ που έχουν προκηρυχθεί ή πρόκειται να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα, είναι η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Αυτήν ακριβώς την ανάγκη φιλοδοξεί να καλύψει ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Η πρόσφατη προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης φαίνεται ότι ανοίγει τον δρόμο για την ανακοίνωση νέων προϊόντων χορηγήσεων από τις τράπεζες αλλά και την προώθηση χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία ήδη διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιό τους.

-Διαφήμιση-

«Φρέσκα» εργαλεία

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», εντός των προσεχών ημερών, η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να ενεργοποιήσει δύο δανειακά προϊόντα, τα οποία «συνοδεύουν» τα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση επενδυτικά σχέδια αγροτών και κτηνοτρόφων. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τα εξής:

  • Επενδυτικό Αγροτικών Δραστηριοτήτων Στέγης και Εξοπλισμού. Το προϊόν καλύπτει επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Οι επενδύσεις που καλύπτει το εν λόγω επενδυτικό προϊόν στοχεύουν στην αύξηση της αξίας των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, στα πλαίσια της ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού. Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου μπορεί να φτάνει και στα 10 έτη, αναλόγως της κατηγορίας της επένδυσης.
  • Αγροτικό Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κίνησης. Το προϊόν αφορά τη χρηματοδότηση, μέσω προεξόφλησης επιχορήγησης, αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων, για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεών τους στα πλαίσια των δράσεων περί Σχεδίων Βελτίωσης του ΠΑΑ. Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάνει και στο 90% της εγκεκριμένης επιχορήγησης. Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι μέχρι και 3 χρόνια, με περίοδο χάριτος 30 μήνες.

Σημειωτέον ότι από την Τράπεζα Πειραιώς «τρέχουν» και άλλα δυο προϊόντα, που υποστηρίζουν το ΠΑΑ και τα οποία είναι:

  • Γη και Εξοπλισμός. Χρηματοδοτεί αγρότες 18-70 ετών για την αγορά καλλιεργήσιμης γης και γεωργικών – κτηνοτροφικών κτισμάτων, την ανέγερση/αποπεράτωση/βελτίωση γεωργικών – κτηνοτροφικών κτισμάτων, την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και την αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου. Χορηγείται ανεξαρτήτως αν ο αγρότης είναι δικαιούχος επιδότησης. Το δάνειο ξεκινάει από 5.000 ευρώ και το μέγιστο ποσό φτάνει μέχρι το 80% του εκτιμώμενου κόστους επένδυσης. Το επιτόκιο δανεισμού είναι κυμαινόμενο και φθάνει στο 7,60%, με περίοδο χάριτος 1 έτους και διάρκεια εξόφλησης που κυμαίνεται από 6 (χρηματοδότηση ζωικού κεφαλαίου) έως 15 έτη (αγορά γης, αγορά/ανέγερση γεωργικών – κτηνοτροφικών κτισμάτων).
  • Νέων και νεοεισερχόμενων αγροτών. Χρηματοδοτεί νέους 19 έως 50 ετών, που θα απασχοληθούν στον αγροτικό τομέα ανεξαρτήτως αν θα ενταχθεί ή όχι σε πρόγραμμα του ΠΑΑ για αγορά καλλιεργήσιμης γης και γεωργικών -κτηνοτροφικών κτισμάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού, φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου, ανέγερση/αποπεράτωση/βελτίωση γεωργοκτηνοτροφικών κτισμάτων. Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από 5.000 έως και 150.000 ευρώ, και μέχρι το 80% του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης. Το επιτόκιο δανεισμού είναι κυμαινόμενο και φτάνει στο 7,10%, με περίοδο χάριτος μέχρι τρία χρόνια και διάρκεια εξόφλησης από 6 (αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου) έως 15 έτη (αγορά γης, αγορά/ανέγερση/βελτίωση γεωργικών – κτηνοτροφικών κτισμάτων).

 

Εξοπλισμός με Leasing

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια των δράσεων του ΠΑΑ, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ακόμα την έκδοση εγγυητικής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής της επιχορήγησης, κεφάλαιο κίνησης για την προεξόφληση της επιχορήγησης, καθώς και το αγροτικό Leasing για την απόκτηση του επαγγελματικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση.

-Διαφήμιση-
Delegate