Αιτήσεις πληρωμής για βιολογικά, νιτρορύπανση κ.α.

M.Χαρακόπουλος: Από τις 4.103 μόνο 760 εγκεγκριμένοι στη Λάρισα για απονιτροποίηση
-Διαφήμιση-
Delegate

Οι κατά τόπους ΔΑΟΚ κάνουν γνωστό ότι ξεκίνησαν να υποβάλλονται οι δηλώσεις εφαρμογής έτους 2015 του Μέτρου 214- γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, για τις δράσεις:

  1. 1.1 Βιολογική Γεωργία
  2. 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία
  3. 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές
  4. 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
  5. 2.3 Α-Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού
  6. 2.3 B- Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων
  7. 3.1-Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων
  8. 4.1- Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

4.2- Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου  Θήρας

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν από τις 15/07/2016 και για 20 εργάσιμες ημέρες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του site του ΟΠΕΚΕΠΕ