ΕΛΓΑ: Πιλοτικό πρόγραμμα αντιχαλαζικών σε καλλιέργεια μύρτιλου

-Διαφήμιση-
Delegate

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα προστασίας της καλλιέργειας του μύρτιλλου από το χαλάζι με αντιχαλαζικά δίχτυα θέτει σε λειτουργία – με απόφαση που δημοσιεύθηκε – ο ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση εγκρίνεται η πίστωση ύψους 19.840 ευρώ.

Αναλυτικά η απόφαση που υπογράφει ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου  του ΕΛΓΑ, κ. Ν. Φάτσης αναφέρει: Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (19.840,00) για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), Ειδικός Φορέας 1765 , Κ.Λ. 16.12.001 οικονομικό έτος 2016 για πραγματοποίηση πιλοτικού προγράμματος προστασίας της καλλιέργειας του μύρτιλλου από το χαλάζι με αντιχαλαζικά δίχτυα.

-Διαφήμιση-

Δείτε εδώ την απόφαση ΕΛΓΑ