Η γεωργία στο περιθώριο της Ευρώπης για το 2017

Προσφυγικό, φορολογία και ανάπτυξη σπρώχνουν… εκτός κάδρου τον πρωτογενή τομέα

Η γεωργία στο περιθώριο της Ευρώπης για το 2017
-Διαφήμιση-
Delegate

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2017, στο πλαίσιο του οποίου η γεωργία μόλις και μετά βίας αναφέρεται μεταξύ των προτεραιοτήτων.

Το πρόγραμμα εργασίας, που είναι το τρίτο υπό την προεδρία Γιούνκερ, επικεντρώνεται σε μέτρα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, την εξασφάλιση φορολογικής δικαιοσύνης και την προώθηση των εξωτερικών εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και με άλλες χώρες.

Μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται υπό τον τίτλο που αφορά την ενίσχυση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων, το πρόγραμμα εργασίας επιβεβαιώνει ότι η Επιτροπή «θα προωθήσει τις εργασίες και θα προβεί σε ευρείες διαβουλεύσεις σχετικά με την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τη μεγιστοποίηση της συμβολής της στις προτεραιότητες της Επιτροπής και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Θα επικεντρωθεί, επίσης, σε συγκεκριμένες προτεραιότητες πολιτικής για το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της πλατφόρμας REFIT και με την επιφύλαξη της πρότασης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου».

-Διαφήμιση-
Delegate

Η πλατφόρμα REFIT δημιουργήθηκε από την Επιτροπή το 2015, με στόχο τη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ και απαρτίζεται από δύο μόνιμες ομάδες: η μία αποτελείται από εμπειρογνώμονες των κρατών-μελών και η άλλη από εκπροσώπους των επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Υπενθυμίζεται ότι από την πλατφόρμα απουσιάζουν οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου και κυριαρχούν οι φιλοπεριβαλλοντικές ΜΚΟ, οι οποίες και εισηγήθηκαν προ μηνών την πραγματοποίηση «ελέγχου υγείας» της ΚΑΠ, καθώς δεν ανταποκρίνεται στους περιβαλλοντικούς της στόχους. Η εν λόγω εισήγηση δεν εντάχθηκε στον προγραμματισμό της Επιτροπής.

Όσον αφορά την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ο επίτροπος Γεωργίας κατέθεσε στις αρχές του φθινοπώρου προτάσεις απλοποίησης και τροποποίησης των βασικών κανονισμών της ΚΑΠ. Αν και πολλά από τα μέτρα που προτείνονται αρκετά είναι τεχνικής φύσεως, κάποια από αυτά θα έχουν ισχυρότερο αντίκτυπο, όπως οι τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία για τη στήριξη του τομέα. Οι τροποποιήσεις αυτές αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή το 2018 μετά από τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Στο πρόγραμμα εργασίας για το 2017 αναφέρεται, επίσης, ότι «όσον αφορά τη θέση των αγροτών στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, υπό το φως της έκβασης του εν εξελίξει έργου της Ομάδας Δράσης Γεωργικών Αγορών και το Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω μέτρα, εφόσον κριθεί απαραίτητο». Η τελευταία συνάντηση των εμπειρογνωμόνων της Ομάδας Δράσης πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοέμβρη, στο πλαίσιο της οποίας έγινε η επίσημη παράδοση των συστάσεων της ομάδας στον επίτροπο Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν.

Ο επίτροπος σχεδιάζει να υποβάλει την τελική έκθεση της Ομάδας Δράσης, η οποία επικεντρώνεται σε βασικά ζητήματα, όπως οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η διαφάνεια της αγοράς και η σύναψη συμβάσεων στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 14-15 Νοεμβρίου.