Λάρισα: Τρίτη πληρωμή για βιολογική γεωργία

Πληρωμές: Έκτακτα μέτρα, εξισωτική 2014, βιολογικά, σπάνιες φυλές, τεύτλα, νιτρορύπανση και leader εντός Σεπτεμβρίου

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» του Μέτρου 2.1.4., ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις της 3ης πληρωμής του έτους 2012 (Διετούς παράτασης και Πενταετίας) και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

Για τη Διετή παράταση υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 5.300,90 € για 11 δικαιούχους. Για την Πενταετία υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 34.307,61 € για 21  δικαιούχους. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή τους από τους γεωπόνους – γεωργικούς συμβούλους τους και να υποβάλλουν στην υπηρεσία μας τυχόν ενστάσεις, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης , δηλαδή από  28 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2016.