Μέχρι 30/9 αιτήσεις για ενίσχυση πατατοκαλλιεργητών μικρών νησιών

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου αιτήσεις για ενίσχυση πατατοκαλλιεργητών μικρών νησιών
-Διαφήμιση-
Delegate

Περιθώριο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 έχουν οι καλλιεργητές φθινοπωρινής πατάτας των μικρών νησιών του Αιγαίου για να υποβάλλουν αιτήσεις για τη στρεμματική ενίσχυση που δικαιούνται στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος.

Όπως υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου, η  επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει:

-να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα,

-Διαφήμιση-

-να έχει ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο μισό στρέμμα.

-να είναι δηλωμένη στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2016.

Η ενίσχυση αυτή αφορά τους καλλιεργητές φθινοπωρινής πατάτας ανεξαρτήτως ιδιότητας και επαγγέλματος και εισοδημάτων, για την κάλυψη μέρους του κόστους καλλιέργειας του προϊόντος αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου – Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής στη Ρόδο τηλ. 2241364915, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο τηλ.2281098833, καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.