ΟΠΕΚΕΚΕ: Πληρωμές 5,8 εκατ. ευρώ για βιολογικά, νιτρορύπανση και σπάνιες φυλές

Πληρωμή ύψους 32 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην πληρωμή 4,6 εκατ. ευρώ για εκκρεμότητες προγραμμάτων του ΠΑΑ όπως  βιολογικά, νιτρορύπανση και σπάνιες φυλές προχώρησε την περίοδο 9/ έως  25/10/2016 ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον στις 16/10 ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε χρήματα (περίπου 1,2 εκατ. ευρώ) επίσης για υπόλοιπα προγραμμάτων όπως για παράδειγμα υπόλοιπα βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και νιτρορύπανσης.

Πιο αναλυτικά:

  • ΑΝΕΙΛ. ΥΠΟΧΡ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: 177.247 ευρώ σε 263 δικαιούχους
  • ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡ. Μ.214 – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: 119.133 ευρώ σε 34 δικαιούχους
  • ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡ. Μ.214 – ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ: 319.418 ευρώ σε 287 δικαιούχους
  • ΑΝΕΙΛΗΜ. ΥΠΟΧΡ. Μ.112 – ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΣΕΣ: 166.125 ευρώ σε 41 δικαιούχους
  • ΑΝΕΙΛΗΜ. ΥΠΟΧΡ. Μ.125: 238.905 ευρώ σε 3 δικαιούχους

Δείτε εδώ τις πληρωμές 1,2 εκατ. ευρώ στον πίνακα που δημοσίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ