Στρατηγικός επενδυτής στην Παγκρήτια με 15% ο Μιχάλης Σάλλας

«Οι καθυστερήσεις στην αξιολόγηση κοστίζουν», προειδοποιεί ο Σάλλας
-Διαφήμιση-
Delegate

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Παγκρήτιας Τράπεζας εισέρχεται με ποσοστό 15% ο Μιχάλης Σάλλας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας.

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου υπεγράφη σχετικό Σύμφωνο Αμοιβαίας Κατανόησης και Εμπιστευτικότητας (MoU) μεταξύ του κ. Σάλλας και της Παγκρήτιας.

Σε αυτό εκφράζεται η επιθυμία της συμμετοχής του Μ. Σάλλα στο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο ως Στρατηγικός Επενδυτής, με ποσοστό τουλάχιστον 15% επί του συνόλου των Συνεταιριστικών μερίδων.

-Διαφήμιση-
Delegate

Η συμμετοχή του στρατηγικού επενδυτή αναμένεται να ενισχύσει και να θωρακίσει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια της Παγκρήτιας, σημειώνει η Τράπεζα στην ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι τόσο η διοίκηση της Τράπεζας όσο και ο κ. Σάλλας πιστεύουν ότι με την συνεργασία αυτή δημιουργούνται οι δυνατότητες για την ενδυνάμωση, ανάπτυξη και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, προς όφελος των υφιστάμενων και μελλοντικών συνεταίρων της.

Η συμμετοχή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και θα διασφαλίζει το συνεταιριστικό χαρακτήρα της Παγκρήτιας.

Στόχος και των δύο πλευρών είναι το σύνολο της διαδικασίας με βάση τα προβλεπόμενα από τον Νόμο, τις Εποπτικές Αρχές και το MOU, να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017.

Ο κ. Σάλλας δήλωσε σχετικά: «Γνωρίζω την Τράπεζα από την ίδρυσή της και έχω παρακολουθήσει στενά την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ την Παγκρήτια Τράπεζα άρρηκτα δεμένη με την οικονομία της Κρήτης, έχω εμπιστοσύνη στη Διοίκηση και στα στελέχη της και πιστεύω ότι η νέα προσπάθεια όλων μας θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξή της και θα διευρύνει τις προοπτικές της προς όφελος των συνεταίρων και των πελατών της».