Συνέδριο για τις εφευρέσεις στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων

Συνέδριο για τις εφευρέσεις στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων
-Διαφήμιση-
Delegate

Συνέδριο με θέμα «Εφευρέσεις στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων: Ο δρόμος για την αγορά» διοργανώνουν στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office, EPO).

Ειδικότερα, στο διήμερο Συνέδριο, θα αναλυθούν οι  πτυχές των στρατηγικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών και ελληνικών επιχειρήσεων στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιπλέον, το Συνέδριο θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τη σύνταξη των αξιώσεων και θα παρουσιάσει τα πιο πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τη Διανοητική Ιδιοκτησία στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων, αλλά και τις δυνατότητες προστασίας της καινοτομίας σε αυτούς τους τομείς, στο πλαίσιο του συστήματος των φυτικών ποικιλιών.

-Διαφήμιση-

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου δεν έχει οικονομική επιβάρυνση. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η συμπλήρωση και αποστολή στον ΟΒΙ της Φόρμας Συμμετοχής.

Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής είναι η 7η Νοεμβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες www.obi.gr