Συνεργασίες και Innovation brokers για την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία

Συνεργασία ερευνητικών ιδρυμάτων - παραγωγικών φορέων και Innovation brokers για την προώθηση της καινοτομίας
-Διαφήμιση-
Delegate

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα, 22-11-2016 το 1ο Συνέδριο Εθνικού Αγροτικού Δικτύου που πραγματοποιήθηκε 21 & 22-11. Τη 2η ημέρα του συνεδρίου οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην ανάγκη που υπάρχει για συνεργασία μεταξύ Ερευνητικών/Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και παραγωγικών φορέων προκειμένου να προωθηθεί η καινοτομία στον αγροτικό τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις Επιχειρησιακές Ομάδες και στη δυσκολία που έχουν στο να υιοθετούν project που δεν έχουν εφαρμοστεί ξανά και που πραγματικά φέρουν καινοτομίες, προκειμένου να προσφέρουν στον αγροτικό τομέα προστιθέμενη αξία.

Επίσης ξεχωριστή αναφορά έγινε σχετικά με τους «Innovation brokers», (διαμεσολαβητές καινοτομίας) και την καταλυτική σημασία τους στον αγροτικό χώρο. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του συνεδρίου οι Innovation brokers, είναι εκείνοι που μπορούν να στηρίξουν την καινοτομία στον αγροτικό χώρο, γνωρίζοντας που μπορεί η κάθε ιδέα να βρει την κατάλληλη εφαρμογή ώστε να φέρει αποτέλεσμα.

-Διαφήμιση-

Το Συνέδριο, έκλεισε σήμερα με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπου Κασίμη. Ανάμεσα σε άλλα ο Γ.Γ. τόνισε ότι επείγει «να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στους παραγωγούς και στην ερευνητική κοινότητα και να χτίσουμε σχέσεις παραγωγών και λοιπών δρώντων στην αγροτική οικονομία». Αξίζει να σημειωθεί ότι «από τη διημερίδα απουσίαζαν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι αγρότες» όπως εξήγησε ο κ. Κασίμης, «καθώς έχει καταρρεύσει η συλλογική εκπροσώπηση των αγροτών».