1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ιδιωτικά έργα από την Αναπτυξιακή Ολυμπίας

Υποβολή των αιτήσεων έως τις 8 Ιουλίου 2019

-Διαφήμιση-

ΜΕΓΑΛΟ αναμένεται να είναι το ενδιαφέρον στον Νομό Ηλείας για τη συμμετοχή στο τοπικό ιδιωτικό CLLD/LEADER, το οποίο χρηματοδοτεί επιχειρήσεις μεταποίησης και βιοτεχνικές-βιομηχανικές επενδύσεις, τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις συνεργασίας επιχειρήσεων (clusters).

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων πραγματοποιείται έως τις 8 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00.

Πριν από λίγες ημέρες, πραγματοποιήθηκαν από την Αναπτυξιακή Ολυμπίας δύο ημερίδες σε Πύργο και Κρέστενα, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Έγινε εκτενής αναφορά στις επενδύσεις και στις ενέργειες που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, τα ποσοστά επιχορήγησης, τις επιλέξιμες δαπάνες, αλλά και αναλυτική παρουσίαση των απαραίτητων στοιχείων του φακέλου που θα υποβληθεί.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων πραγματοποιείται έως τις 8 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00.

Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος είναι ολόκληρη η περιοχή του Νομού Ηλείας, πλην των εντός σχεδίου περιοχών των πόλεων Πύργου και Αμαλιάδας.

Υποδράσεις

Η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκηρύσσει τις ακόλουθες υπο-δράσεις:

  • Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων, καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στην Κρέστενα Ηλείας στο τηλ. 26250 24990.

-Διαφήμιση-