2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης στα υποέργα 2: «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» και 4: «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών»

Τροποποιήσεις στα υποέργα: 2 «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» και 4 «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών» ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ με Δελτίο Τύπου του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το υπουργείο:

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης στο υποέργο 2: «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα»

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως Φορέας Υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0, ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Α.Π.: 163/07-04-2022 και ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο υποέργο 2 «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164845), η απόφαση αναρτήθηκε στον ιστοχώρο του ΥπΑΑΤ καθώς και στην κεντρική πύλη ενημέρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προς ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων.

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 98.111.000,00 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 30/08/2022 12:00 μ.μ. και λήγει στις 30/09/2022 12:00 μ.μ.

 

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης στο υποέργο 4: «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών»

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως Φορέας Υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0, ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Α.Π.: 166/7-04-2022 και ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο υποέργο 4 «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164848), η απόφαση αναρτήθηκε στον ιστοχώρο του ΥπΑΑΤ καθώς και στην κεντρική πύλη ενημέρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προς ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων.

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 166.720.000,00 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φαλέλων υποψηφιότητας ξεκινά στις 20/09/2022, ώρα 12:00 μ.μ. και ολοκληρώνεται την 01/11/2022, ώρα 12:00 μ.μ.