Στο σταυροδρόµι των αγροτικών logistics η Αιτωλοακαρνανία

22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics: Μεγάλες οι προοπτικές των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Σε ένα καθοριστικό για τα αγροτικά logistics γεωγραφικό σηµείο βρίσκεται η Αιτωλοακαρνανία, καθώς το 14% της παραγωγής αγροτικών προϊόντων στη χώρα καταγράφεται στον συγκεκριµένο νοµό. Η ανάδειξη της περιοχής σε διαµετακοµιστικό κόµβο µπορεί να βοηθήσει στη συνολική επανεκκίνηση του αγροτικού τοµέα, δεδοµένης της καταγεγραµµένης δυσχέρειας που επιφέρει η έλλειψη δικτύου συνδυασµένων µεταφορών και επαρκών αποθηκευτικών χώρων, παρά το αυξηµένο ενδιαφέρον για προώθηση και εξαγωγή των προϊόντων.

Τα παραπάνω επισηµάνθηκαν σε ηµερίδα που συνδιοργάνωσαν το περιφερειακό τµήµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και η Ελληνική Εταιρεία Logistics, µε θέµα «Αιτωλοακαρνανία – Τα logistics στην περιφέρεια: Το όραµα και η πράξη».
Σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Παναγιώτη Ψυλλιά, στις άµεσες προτεραιότητες πρέπει να είναι η ανάδειξη της γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής θέσης της περιοχής. Όπως εξήγησε, µε υποδοµές όπως η Ιόνια Οδός, το Πλατυγιάλι και το αεροδρόµιο του Ακτίου, ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας µπορεί να αποκτήσει σηµαντικό προβάδισµα στα θέµατα της εφοδιαστικής αλυσίδας και ταυτόχρονα να µετατραπεί σε εµπορευµατική πύλη από και προς την υπόλοιπη Ευρώπη.
Στην περιοχή, οι αποθηκευτικοί χώροι είναι περιορισµένοι, ενώ το ενδιαφέρον για προώθηση και εξαγωγή των προϊόντων είναι µεγάλο. Δεδοµένου αυτού, µπορεί πλέον να αξιοποιηθεί από τους ενδιαφερόµενους η δυνατότητα που δίνει το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για συνέργειες µε τρίτους.

Στο σταυροδρόμι των logistics η Αιτωλοακαρνανία
Στο σταυροδρόμι των logistics η Αιτωλοακαρνανία
-Διαφήμιση-
freskon ekthesi

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Νικόλαος Ροδόπουλος, πρότεινε την ανάδειξη του Πλατυγιαλίου ως λιµανιού µε αποκλειστική λειτουργία τη συγκέντρωση των αγροτικών προϊόντων και τη µετακίνησή τους από και προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Παραγωγικές µονάδες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από το workshop, που πραγµατοποιήθηκε στο περιθώριο της ηµερίδας, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων µερικών από τις µεγαλύτερες παραγωγικές µονάδες, που δραστηριοποιούνται στον νοµό.

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ανέλυσαν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της δραστηριοποίησής τους στην περιοχή, τους τρόπους µε τους οποίους τα logistics µπορούν να συµβάλουν στην άµβλυνση του λειτουργικού κόστους, καθώς και τη µείωση του χρόνου διανοµής µέσω της βελτιστοποίησης των logistics. Κοινή διαπίστωση και πρόταση όλων των εκπροσώπων των επιχειρήσεων υπήρξε η επιβεβληµένη αξιοποίηση του Λιµένα του Αστακού, γεγονός που µπορεί να συµβάλει στην αλλαγή των οικονοµικών δεδοµένων όλης της περιοχής.

Αναπτυξιακός καταλύτης η διασύνδεση βιοµηχανίας, αγροδιατροφής και τουρισµού

Τη σηµασία σύνδεσης της τουριστικής κατανάλωσης µε την αγροτική παραγωγή, µε σκοπό τη στήριξη του πρωτογενούς τοµέα και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ποιοτικών προϊόντων, επεσήµαναν κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας που είχαν ο πρόεδρος και τα µέλη του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος µε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη.

Όπως υπογραµµίστηκε, η διασύνδεση κυρίως του αγροδιατροφικού τοµέα, που αποτελεί έναν από τους δυναµικότερους κλάδους της ελληνικής βιοµηχανικής παραγωγής, µε το τουριστικό προϊόν της χώρας µπορεί να επιφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη και να δηµιουργήσει νέες σταθερές θέσεις εργασίας. Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων αναφέρθηκαν στις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Ελλάδας και στην ενίσχυση της δυναµικής της βιοµηχανίας στην περιφέρεια, ενώ αναγνώρισαν τη σηµαντική συµβολή του τουριστικού τοµέα στην ενδυνάµωση της αγροτικής παραγωγής.

Ο κ. Δραγασάκης, από την πλευρά του, κατέστησε σαφές πως, δηµιουργώντας τις συνθήκες για τη διασυνδεσιµότητα, τη συνεργατικότητα και τη δικτύωση µεταξύ της βιοµηχανίας, της αγροδιατροφής και του τουρισµού, µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα παραγωγικό σύµπλεγµα, που θα αποτελέσει τον αναπτυξιακό καταλύτη της ευρύτερης περιοχής και θα δηµιουργήσει πολλές νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, συµβάλλοντας στη δραστική µείωση της ανεργίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Δραγασάκης τόνισε ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία γνώρισε εκτεταµένη αποβιοµηχάνιση ήδη από τη δεκαετία του ’90, υπάρχουν σηµαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση. Οι επιχειρηµατίες της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας έθεσαν ζητήµατα που αποτελούν εµπόδια στη δραστηριότητά τους, επισηµαίνοντας, µεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα της διευκόλυνσης επενδύσεων, της απλούστευσης των αδειοδοτήσεων και της περαιτέρω βελτίωσης των υποδοµών, καθώς και ζητήµατα φορολογίας.

-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα