Δημόσια διαβούλευση Κομισιόν για τα ΠΑΑ 2007-2013

Δημόσια διαβούλευση Κομισιόν για τα ΠΑΑ 2007-2013
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Τρόπους βελτίωσης της χρηματοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά η Κομισιόν και για το λόγο αυτό λάνσαρε στις 22 Ιανουαρίου δημόσια διαβούλευση για το θέμα.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 20 Απριλίου και επιτρέπει στους συμμετέχοντες να καταθέσουν τις απόψεις τους για την αποτελεσματικότητα πολλών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία χρηματοδοτούνταν από τον προϋπολογισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2007-2013. Σκοπός είναι να εκτιμηθεί το τι λειτούργησε και τι δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, προκειμένου να βελτιωθεί ο προγραμματισμός της αγροτικής ανάπτυξης στο μέλλον.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Δημόσια διαβούλευση Κομισιόν για τα ΠΑΑ 2007-2013

Μεταξύ των ερωτήσεων που συμπεριλαμβάνονται είναι αν οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης έχουν βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της δασοκομίας, έχουν συμβάλλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, όπως και στη καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής στις αγροτικές περιοχές αλλά και αν έχουν συμβάλλει στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας. Επίσης, υπάρχει ερώτηση σχετικά με το αν θεωρούν ότι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης είναι «value for money».

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν θα καταθέσει νέες νομοθετικές προτάσεις για τη βελτίωση των τροφίμων και της γεωργίας στην ΕΕ αργότερα μέσα στο έτος, αξιοποιώντας την πρόσφατη ανακοίνωσή της και τα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων αξιολογήσεων των επιπτώσεων των διαφόρων πιθανών επιλογών πολιτικής. Τα αποτελέσματα αυτής της δημόσιας διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν επίσης τη διαδικασία και θα βοηθήσουν στην ενημέρωση των μελλοντικών προτάσεων πολιτικής.

Για τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης διαβάστε περισσότερα εδώ

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress