ΕΕ-Ιαπωνία: Το ελαιόλαδο Λακωνίας ανάμεσα στις 42 νέες Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να προστατεύσουν επιπλέον 42 Γεωγραφικές Ενδείξεις (GI), όπως το γαλλικό τυρί Raclette de Savoie, το ισπανικό ξίδι Vinagre de Jerez και η πάστα μίσο Sanuki Shiro Miso, καθώς και ο οίνος Osaka από την Ιαπωνία.

Μεταξύ των ευρωπαϊκών GI που θα προστατευθούν επί ιαπωνικού εδάφους περιλαμβάνεται και το ελαιόλαδο Λακωνίας.

Μέχρι τις νέες προσθήκες, η Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2019, προέβλεπε την αμοιβαία προστασία 263 καταχωρισμένων GI της ΕΕ και 112 GI της Ιαπωνίας από απομιμήσεις και ενέργειες σφετερισμού, αποφέροντας αμοιβαία εμπορικά οφέλη και εισάγοντας τους καταναλωτές σε εγγυημένα, αυθεντικά προϊόντα από δύο περιοχές με πλούσια γαστρονομική και πολιτιστική παράδοση.