Elevate Greece: Τρίτος στις προτιμήσεις των επενδυτών ο αγροδιατροφικός κλάδος

Στις 31, σε σύνολο 414, ανέρχονται πλέον οι νεοφυείς επιχειρήσεις των κλάδων αγροτικής τεχνολογίας και τεχνολογίας τροφίμων, σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθεσε το Elevate Greece στην «ΥΧ».

Αν και οι εν λόγω startups αντιπροσωπεύουν το 8% του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, έχουν συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 15.248.792 ευρώ.

Το γεγονός αυτό κατατάσσει τον κλάδο σε έναν εκ των τριών πιο δυναμικών σε επίπεδο προσέλκυσης κεφαλαίων (11% του συνόλου των 136.432.544 ευρώ). Πρόκειται για την τρίτη καλύτερη επίδοση μετά τους τομείς των Επιστημών Υγείας και Βιοεπιστημών (28% της χρηματοδότησης) και των Data Analytics (14% της χρηματοδότησης).

Σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης των «αγρο-startups», αυτές είναι κυρίως η αυτοχρηματοδότηση (ποσοστό άνω του 80%) και οι κρατικές επιχορηγήσεις (σχεδόν 39%). Τέσσερις επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από επενδυτές – «αγγέλους», τρεις μέσω δανεισμού και επίσης τρεις από επενδυτικές εταιρείες (Venture Capitals).

Ποιες τεχνολογίες αξιοποιούνται

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που παραχωρήθηκαν στην «ΥΧ», οι αγρο-startups χρησιμοποιούν περισσότερες από μία υποκατηγορίες τεχνολογιών.

Πιο αναλυτικά, το IoT είναι η δημοφιλέστερη τεχνολογία που αξιοποιείται από πάνω από τις μισές αγρο-startups (17 στις 31, ποσοστό σχεδόν 55%). Ακολουθούν τα Data Analytics – Big Data (16/31, ποσοστό 51,5%), οι Αισθητήρες (14/31, 45%), η Τεχνητή Νοημοσύνη (12/31, ποσοστό 39%), το Cloud Computing (8/31 26%), η Ρομποτική (7/31, 22,5%), τα Drones (5/31, 15,5%) και το Βlockchain (4/31, 13%).

X. Δήμας σε «ΥΧ»: «Στόχος η αποκέντρωση στο οικοσύστημα των startups»

«Μέχρι πρότινος, η ελληνική πολιτεία δεν γνώριζε πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται, πόσους εργαζόμενους απασχολούν, τι κύκλο εργασιών κάνουν και πόσες χρηματοδοτήσεις έχουν πάρει. Δεν είχαμε, δηλαδή, καθόλου στοιχεία για το οικοσύστημα καινοτομίας.

Σήμερα, το Elevate Greece έχει εξελιχθεί σε ένα εργαλείο που μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Ελλάδας, δηλαδή τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις θερμοκοιτίδες, τους επιταχυντές, τις εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, τα ερευνητικά κέντρα και τους τεχνοβλαστούς, καθώς και τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη.

Αυτήν τη στιγμή, περισσότερες από 400 νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Μητρώο και ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς», αναφέρει στην «ΥΧ» ο υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρίστος Δήμας.

Ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας ότι «η πλατφόρμα διαθέτει ειδικούς δείκτες καταγραφής με αποτέλεσμα να γνωρίζουμε σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται οι περισσότερες επιχειρήσεις. Πλέον, ξέρουμε πως το 14% των νεοφυών επιχειρήσεων είναι στις Βιοεπιστήμες, 10% στον Τουρισμό, 9% στο Περιβάλλον και το 8% στην Αγροτεχνολογία. Γνωρίζουμε επίσης ποιοι κλάδοι απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους.

Παράλληλα, έχουμε και δεδομένα με βάση τα γεωγραφικά κριτήρια. Από τα τελευταία βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι δύο στις τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής, το οποίο αποτελεί υπερσυγκέντρωση. Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό περίπου 15%, η Κρήτη και μετά η Δυτική Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας είναι πολύ μικρό. Για να το ανατρέψουμε αυτό, έχουμε ήδη ξεκινήσει έναν κύκλο επαφών με τις περιφέρειες της χώρας για να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε επιπλέον κίνητρα, όπως επιδότηση μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων στις νεοφυείς επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να δημιουργήσουν την έδρα τους εκεί».