Είμαι επιλαχών, μπορώ να συμμετέχω στα Σχέδια Βελτίωσης κανονικά;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Είμαι επιλαχών, μπορώ να συμμετέχω στα Σχέδια Βελτίωσης κανονικά; Εάν μπορώ να συμμετέχω, στη βαθμολογία για τα Σχέδια Βελτίωσης παίρνω τα μόρια για τους νέους αγρότες και το 10% στη συμμετοχή (αντί 50%, 60%); Ποιες θα είναι οι απώλειες, εκτός από τις οικονομικές, εάν δεν μας πάρουν, τελικά, στο πρόγραμμα;

Παντελής Ρολάκης

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Οι επιλαχόντες αγρότες, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, μπορούν να συμμετέχουν στο Μέτρο 4.1.1, που αφορά τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεών τους, μόνο αν μπορούν να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες αγρότες. Αν δεν μπορούν να πάρουν τέτοια βεβαίωση από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), δεν είναι επιλέξιμοι, καθότι οι μόνοι που εξαιρούνται από τον περιορισμό αυτόν είναι οι εγκεκριμένοι νέοι αγρότες. Βεβαίως, με την ιδιότητα του ενεργού αγρότη, μπορούν να ενταχθούν κανονικά στο Υπομέτρο 4.1.3, που αφορά στη διαχείριση αποβλήτων και στις ΑΠΕ, καθώς και σε άλλα μέτρα του ΠΑΑ.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress