Ερώτηση για τον χαρακτηρισμό των μειονεκτικών περιοχών της Ροδόπης

Ερώτηση για τον χαρακτηρισμό των μειονεκτικών περιοχών της Ροδόπης
-Διαφήμιση-

Ερώτηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα την «Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για  τον χαρακτηρισμό ορεινών και μειονεκτικών περιοχών Ν. Ροδόπης» κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης του Ποταμιού Ιλχάν Αχμέτ, σύμφωνα με την οποία επαναφέρει το θέμα που αφορά στον χαρακτηρισμό ως μειονεκτικών περιοχών διαφόρων οικισμών της Ροδόπης από το 1985.

Αναφέρει ότι η οδηγία 81/645/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ της 29/10/1985 και δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. L56/1 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθόρισε τον κοινοτικό κατάλογο των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών. «Ακολούθησε το υπ’ αρ. 304206/10.04.85 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας βάση του οποίου χαρακτηρίστηκαν ως μειονεκτικοί και ορεινοί ορισμένοι δήμοι και κοινότητες της ελληνικής επικράτειας. Βάση του παραπάνω εγγράφου του Υπουργείου Γεωργίας διαμορφώθηκε μία λίστα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και για το Ν. Ροδόπης, με αποτέλεσμα να εξαιρεθούν διάφοροι οικισμοί του νομού μας αν και πληρούν όλες τις γεωγραφικές, πληθυσμιακές και άλλες προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό τους ως μειονεκτικές και ορεινές περιοχές».

Συνεχίζει επισημαίνοντας ότι πέρα από τους οικισμούς της Ροδόπης που συμπεριελήφθησαν κάποιοι άλλοι εξαιρέθηκαν αν και γειτνιάζουν με τους πρώτους κι επιπλέον κατοικούνται από καπνοπαραγωγούς, «πολίτες που προσδιορίζονται κατά κανόνα από χαμηλό βιοτικό επίπεδο».

Ο κ. Αχμέτ αναφέρει ότι το 2005 συνεδρίασαν τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. για τα νέα κριτήρια καθορισμού των μειονεκτικών περιοχών, χωρίς να ολοκληρωθούν οι εργασίες, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει καμία τροποποίηση στο συγκεκριμένο.    

Κλείνει ρωτώντας μεταξύ άλλων ποιες είναι οι νέες οδηγίες που δόθηκαν από την Ε.Ε. μετά το 2005 για τα προτεινόμενα από την Επιτροπή νέα κριτήρια καθορισμού μειονεκτικών περιοχών και αν προτίθεται το υπουργείο να εξετάσει «έστω και ετεροχρονισμένα, το ενδεχόμενο τροποποίησης της προγενέστερης υπουργικής απόφασης ούτως ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των μειονεκτικών/ ορεινών περιοχών του Ν. Ροδόπης διάφοροι οικισμοί που εξαιρέθηκαν, παρά το γεγονός ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό τους ως μειονεκτικές/ ορεινές περιοχές;»

Να σημειωθεί ότι ο Ιλχάν Αχμέτ ξεκίνησε εδώ και μήνες μια προσπάθεια για την ενίσχυση του εισοδήματος των καπνοπαραγωγών της Θράκης από τα διαθέσιμα του Β’ Πυλώνα της νέας ΚΑΠ και μάλιστα ο αρμόδιος Επίτροπος Φιλ Χόγκαν σε απάντησή του στον βουλευτή ανοίγει δρόμο για πρόσθετη ενίσχυση των καπνών μέσω του καθεστώτος της εξισωτικής.

Μαρία Αμπατζή

-Διαφήμιση-