Ευεργετικά για τις προστατευόμενες περιοχές τα βιολογικά συστήματα γαλακτοπαραγωγής

Η μετάβαση σε βιολογικά συστήματα γαλακτοπαραγωγής γύρω από προστατευόμενες περιοχές θα μπορούσε να περιορίσει αισθητά τη ζημιά την οποία προκαλεί το άζωτο που απελευθερώνει η κοπριά των αγελάδων, υποστηρίζει έρευνα του Πανεπιστημίου Wageningen για λογαριασμό της βιολογικής ένωσης αγροτών Biohuis.

Εντατικά συστήματα εκτροφής πλησίον περιοχών Natura 2000 έχουν απαγορευθεί από το 2002, ωστόσο 800 τέτοιες εκμεταλλεύσεις ακόμη παραμένουν γύρω από προστατευόμενες περιοχές, με μερικές εκ των οποίων να βλάπτουν ιδιαίτερα το περιβάλλον, αναφέρει το Dutchnews, παρουσιάζοντας στοιχεία της ολλανδικής έρευνας.

Σύμφωνα με αυτά, οι βιολογικές αγελάδες παρήγαγαν 22% λιγότερο άζωτο στην κοπριά τους, ενώ παράλληλα και ο όγκος των εκπομπών ανά εκτάριο ήταν κατά 53% χαμηλότερος. Κατά την έρευνα, εξετάστηκαν 34 βιολογικές εκμεταλλεύσεις, συγκρίνοντας τις βιολογικές πρακτικές με εκείνες εκμεταλλεύσεων μεγάλης κλίμακας.

Λιγότερες αγελάδες, αλλά και μη χρήση λιπασμάτων, εξηγούν -κατά τους επιστήμονες- γιατί η βιολογική μέθοδος είναι λιγότερο ρυπογόνος. Το γεγονός ότι οι βιολογικές αγελάδες εκτρέφονται πιο συχνά σε βοσκοτόπια και δεν λαμβάνουν στον ίδιο βαθμό συμπυκνώματα διατροφής περιορίζει επίσης τις εκπομπές. Ωστόσο, ενώ οι βιολογικές γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις θα δημιουργούσαν μία καλή προστατευτική ζώνη γύρω από τέτοια φυσικά καταφύγια, δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τα βιολογικά κοτόπουλα ή τη χοιροτροφία, όπως αναδεικνύει η έρευνα.

Στην Ολλανδία, το 2019, μόλις 40.000 αγελάδες εκτρέφονταν βιολογικά, το 1% του συνολικού κεφαλαίου των 3,8 εκατομμυρίων. «Παρά το καλό που θα έκανε η μετατροπή, δεν είναι πιθανό πολλοί γαλακτοπαραγωγοί να κάνουν την αλλαγή», σχολιάζει ο Gerald Migchels, ένας εκ των ερευνητών. Κατά τον ίδιο, η συγκεκριμένη ανάπτυξη είναι δυνατή μόνο με επαρκή ζήτηση στην αγορά, κάτι που θα έφερνε και μια ρεαλιστική τιμή για το βιολογικό γάλα.

Σύμφωνα με στοιχεία κυβερνητικής έκθεσης, το 46% της ρύπανσης λόγω αζωτούχων ενώσεων γύρω από φυσικά καταφύγια οφείλεται στη γεωργία, ποσοστό στο οποίο η γαλακτοπαραγωγή συμβάλλει κατά 60%, ενώ ο νέος νόμος για τις εκπομπές αζώτου της ολλανδικής κυβέρνησης στοχεύει στη μείωση αυτής της ρύπανσης κατά 40% έως το 2025 και 74% έως το 2035.