Γερμανία: Κλειδί για την επιτυχία των βιολογικών γαλακτοπαραγωγών οι νέες τεχνολογίες και οι μικρές αποστάσεις μεταφοράς

Τρεις βιολογικοί εκτροφείς, οι οποίοι προϊστανται της «De Οko Melkburen», μιας γαλακτοκομικής εκμετάλλευσης που παράγει βιολογικό γάλα και γιαούρτια στη μητροπολιτική περιφέρεια του Αμβούργου, κέρδισαν την κατηγορία «Παραγωγή και Μάρκετινγκ» του εθνικού διαγωνισμού βιολογικής γεωργίας φέτος το καλοκαίρι με εποχικά γαλακτοκομικά προϊόντα.

Για τους βραβευθέντες, το μυστικό της δικής τους επιτυχίας κρύβεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά και στην τήρηση μικρών αποστάσεων για μεταφορά των προϊόντων.

Το 2012, οι Hans Mοller, Achim Bock και Heino Dwinger ίδρυσαν την παραπάνω γαλακτοκομική εκμετάλλευση βιολογικής εκτροφής. Σήμερα, το μικρό τους γαλακτοκομείο στο Χορστ είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής και έχει συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προερχόμενο από 180 αγελάδες, το γάλα θερμαίνεται στους 72 ή 75 βαθμούς, συσκευάζεται και παραδίδεται απευθείας στα καταστήματα στο Αμβούργο και στη γύρω περιοχή. «Το γάλα δεν μεταφέρεται ποτέ σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 100 χιλιομέτρων», λέει ο Moller, διευθύνων σύμβουλος της «De Oko Melkburen».