Η βιολογική γεωργία στα χέρια των αγροτών

Σε αναζήτηση καινοτόμων λύσεων για την ανάπτυξη του χώρου

Η πράσινη γεωργία στα χέρια των αγροτών

Επειδή η καινοτομία είναι σημαντική σε κάθε τομέα, έτσι και στη βιολογική γεωργία η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξή της. Η τεχνολογική πλατφόρμα TP Organics καλεί αγρότες, ερευνητές αλλά και εταιρείες με συναφές αντικείμενο να προτείνουν καινοτόμες λύσεις σε μία από τις ακόλουθες ανάγκες του τομέα της βιολογικής γεωργίας:

  • Καινοτομία για την υγεία και ευζωία των ζώων σε βιολογικά συστήματα παραγωγής.
  • Αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας στις βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις.
  • Βελτίωση της διαφάνειας της αλυσίδας παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν διορία να αποστείλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2016, στο email [email protected] με θέμα OID_2016_Theme 1,2 ή 3 και τον τίτλο της πρότασης. Μπορείτε να στείλετε παραπάνω από μία προτάσεις στα αγγλικά. Η καλύτερη πρόταση θα παρουσιαστεί στην δεύτερη εκδήλωση «Organic Innovation Days» στις 6 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://tporganics.eu/organic-innovation-days-call-for-innovative-practices-in-the-organic-sector/.

Β.Α.