Ημερίδα του ΕΛΓΟ για τη βιοοικονομία στις 24 Μαΐου στην Αθήνα

Ημερίδα του ΕΛΓΟ για τη βιοοικονομία στις 24 Μαΐου στην Αθήνα
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Στις 24 Μαΐου ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το Ελληνικό Φόρουμ Βιοοικονομίας και τη Μόνιμη Επιτροπή Αγροτικής Έρευνας (SCAR), διοργανώνει στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στα Ιλίσια, ημερίδα με θέμα τη βιοοικονομία.

 

-Διαφήμιση-
freskon ekthesi

Η συνάντηση έχει ως στόχους:

  • να ενημερώνει τους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής και τους ερευνητές/επιστήμονες σχετικά με τη SCAR, τα όργανα και τις δραστηριότητές της.
  • να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των αντιπροσώπων σε διαφορετικές ομάδες SCAR με τους εθνικούς ενδιαφερόμενους, μεταξύ άλλων από την πολιτική, την έρευνα και τη βιομηχανία, και να αποσαφηνίσει την εικόνα για τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Ελλάδα με την ενεργό συμμετοχή της στην SCAR.
  • να ενημερώσει για τις δραστηριότητες σχετικά με τη βιοοικονομία των εμπλεκόμενων υπουργείων στην Ελλάδα.
  • να μεταφέρει στις εθνικές στρατηγικές για τη βιοοικονομία και την κυκλική οικονομία εμπειρίες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να ενημερώσει σχετικά με την επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοοικονομία.
  • να δημιουργήσει μια εθνική ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση εθνικού στρατηγικού σχεδίου.

Στη συνάντηση προβλέπεται η συμμετοχή περίπου 60 ατόμων μεταξύ των οποίων οι εθνικοί αντιπρόσωποι που δραστηριοποιούνται στις Ομάδες SCAR, οι εκπρόσωποι της Κοινότητας, του CASA, των ελληνικών Υπουργείων, του Ελληνικού Φόρουμ Βιοοικονομίας και της αγροτικής έρευνας και αγροτοβιομηχανίας. Οι γλώσσες εργασίας θα είναι η αγγλική και η ελληνική (θα υπάρχει μετάφραση).

Δήλωση συμμετοχών στη Δρ Λουκία Αικατερινιάδου ([email protected]).

Οργανωτική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Δρ Λουκία Αικατερινιάδου, μέλος της Executive Committee of the Strategy and Foresight Unit SCAR Collaborative Working Group Animal Health and Welfare (SWG AHW), Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ.

Αντιπρόεδρος: Καθ. Καλλιόπη Ραδόγλου, Εθνικός Εκπρόσωπος στη SCAR μέλος SCAR Strategic Working Group Forest, Πανεπιστήμιο Θράκης.

Αντιπρόεδρος: Δρ Christine Bunthof, επικεφαλής της ομάδας εργασίας CASA 1, μέλος του European Bioeconomy Stakeholders’ Panel, DG RTD, Manager Joint Programming, Wageningen UR, Ολλανδία.

Δρ Ειρήνη Πιτταρά, Γενική Διευθύντρια Αγροτικής Έρευνας, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ.

Δρ Γεωργία Παπουτσή, Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ.

Καθ. Μιχαήλ Παυλίδης, μέλος του SCAR Strategic Working Group Fish, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Αγνή Σπηλιώτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικής RTDI, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Έρευνας.

Σπύρος Ντουντουνάκης, Διευθυντής Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Hanna Steffens, αναπληρώτρια συντονίστρια CASA, Project Management Juelich, Γερμανία.

Δρ Ιωάννης Φάλλας, Μέλος του European Bioeconomy Stakeholders’ Panel, DG RTD, Διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα.

 

-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα