Ιταλία: Συνεργασία για την επισκόπηση της βιοποικιλότητας σε βιολογικά και συμβατικά αγροκτήματα

Το WWF Ιταλίας, σε συνεργασία με την αμερικάνικη ΜΚΟ Rainforest Connection και τον κινεζικό τεχνολογικό κολοσσό Huawei, θα εξετάσει λεπτομερώς τις διαφορές στη βιοποικιλότητα μεταξύ των συστημάτων βιολογικής και συμβατικής γεωργίας.

Τα επιστημονικά συμπεράσματα του πρότζεκτ προορίζονται να βοηθήσουν στην καθοδήγηση μελλοντικών βέλτιστων πρακτικών για βιώσιμη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων της εξισορρόπησης των αναγκών μεταξύ φύσης και ανθρώπων και της προώθησης ενός συστήματος τροφοδοσίας που είναι ανθεκτικό, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμο και πιο υγιεινό, όπως τόνισαν τα συνεργαζόμενα μέρη.

Από τις Άλπεις έως τη Σικελία, οι επιλεγμένες ιταλικές τοποθεσίες του πρότζεκτ περιλαμβάνουν οπωρώνες εσπεριδοειδών και μηλιών, αμπελώνες, ελαιώνες, χωράφια με σιτάρι και γη που προορίζεται για την καλλιέργεια δημητριακών και λαχανικών. «Χάρη στη συνεργασία με τη Huawei και τη Rainforest Connection, θα πραγματοποιήσουμε βιοακουστικές έρευνες που θα μας επιτρέψουν να συγκρίνουμε τη βιοποικιλότητα των γεωργικών περιοχών που τελούν υπό βιολογικές μεθόδους με εκείνη σε άλλες γειτονικές γεωργικές περιοχές όπου χρησιμοποιούνται συμβατικές μέθοδοι», εξήγησε η Benedetta Flammini, διευθύντρια Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του WWF Ιταλίας.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η ανθρωπότητα έχει περίπου μία δεκαετία περιθώριο, προκειμένου να αποτρέψει ανεπιστρεπτί την έκτη μαζική εξαφάνιση των κυρίαρχων –μέχρι σήμερα– μορφών ζωής. Για να επιτευχθεί ο στόχος, απαιτούνται μετασχηματιστικές αλλαγές στον τρόπο παραγωγής των τροφίμων. Το 2021, το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) ανέφερε ότι το εντατικό παγκόσμιο σύστημα τροφίμων είναι ο κύριος μοχλός απώλειας βιοποικιλότητας, με τον αγροτικό τομέα να είναι υπεύθυνος για το 86% των απειλών εξαφάνισης που αντιμετωπίζουν 28.000 είδη.

Επιπλέον, το 80% της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών, το 60% της χρήσης γλυκού νερού και το 23% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οφείλονται στις επιπτώσεις του πρωτογενούς τομέα.