Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» της ΚΕΟΣΟΕ

Ανοίγει σήμερα το ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή των αιτήσεων στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ», που υλοποιεί η ΚΕΟΣΟΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην διεύθυνση http://oinognosia.keosoe.gr/ έως και την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 3:00 μμ.

«Σκοπός του προγράμματος», όπως είχε αναφέρει με προηγούμενη ανακοίνωσή του ο Οργανισμός, «είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 981 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται), μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, καθώς και ο εφοδιασμός τους με πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες & ικανότητες προσαρμοσμένες στις συνεχείς αλλαγές και τις νέες αναπτυξιακές προκλήσεις που δημιουργούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας στη βάση των 5 θεματικών αντικειμένων».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης και να εργάζονται είτε με σύμβαση αορίστου/ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, είτε με σύμβαση αορίστου/ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, είτε να είναι εποχικά ή εκ περιτροπής απασχολούμενοι, ενώ εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα έχουν διάρκεια 100 και 80 ώρες, θα πραγματοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας αποκλειστικά μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και θα χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες που είναι οι εξής:

1. Γευσιγνώστης Οίνων,

2. Στέλεχος διαδικτυακού Marketing Οινοποιητικών Προϊόντων,

3. Στέλεχος Ανάπτυξης Οινοτουρισμού,

4. Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων.

 

Η θεματολογία των προγραμμάτων θα συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση του συνόλου των αδυναμιών του κλάδου, με αναμενόμενα οφέλη μεταξύ άλλων:

– την αύξηση της εξωστρέφειας,

– την ανταγωνιστικότητα,

– την αναβάθμιση της δομής και λειτουργίας των επιχειρήσεων με εισαγωγή και χρήση νέων σύγχρονων μορφών marketing, αλλά και των δικτύων διανομής,

– την διασύνδεση με τον τουρισμό λόγω της εξειδίκευσης του προσωπικού του,

– την αναβάθμιση της ποιότητας και την εισαγωγή καινοτομίας,

– την εδραίωση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των εργαζομένων που θα καταρτισθούν και θα λάβουν πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και βελτίωση της θέσης τους στην ιεραρχία των επιχειρήσεων.