Μελισσοκομικοί αισθητήρες για την έγκαιρη ανίχνευση των κινδύνων στις κυψέλες

Στην εγκατάσταση αισθητήρων σε μελισσοκομικές κυψέλες έχει προχωρήσει μία επιχειρησιακή ομάδα από την Ιταλία, με σκοπό να διευκολύνει τη δουλειά των νομαδικών μελισσοκόμων της χώρας. Η «NOMADI-App», όπως ονομάζεται η επιχειρησιακή ομάδα, βοηθά τους νομάδες μελισσοκόμους να ελέγχουν τις κυψέλες τους ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέμβουν έγκαιρα σε περίπτωση ασθενειών ή άλλων κινδύνων που επηρεάζουν την υγεία των μελισσών.

Ο μελισσοκόμος Michele Valleri, που συνεργάζεται με την επιχειρησιακή ομάδα, εξηγεί ότι «τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ένας μελισσοκόμος είναι αρκετά και σχετίζονται με τις ασθένειες, τα παράσιτα, τα φυτοφάρμακα και άλλους παράγοντες άγχους που επηρεάζουν την υγεία των μελισσών. Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, πρέπει όλο και περισσότερο να αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, ο μελισσοκόμος εξηγεί ότι κάθε τεχνολογία είναι πραγματικά χρήσιμη για τη διατήρηση της υγείας των μελισσών. Οι αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί με τη βοήθεια της επιχειρησιακής ομάδας περιλαμβάνουν έναν αισθητήρα βάρους που δίνει πληροφορίες για το πότε οι μέλισσες συλλέγουν το νέκταρ και πότε σταματούν. Επίσης, συλλέγονται δεδομένα θερμοκρασίας και υγρασίας για την ενημέρωση των μελισσοκόμων σχετικά με τον καιρό.

Τα δεδομένα των αισθητήρων συμπληρώνονται με πληροφορίες από μετεωρολογικές προβλέψεις και πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους άνθισης και με τα φυτοφάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή. Όλες οι πληροφορίες θα κατευθύνονται σε ένα ψηφιακό δίκτυο, το οποίο οι περιφερειακοί μελισσοκόμοι θα μπορούν να συμβουλεύονται εξ αποστάσεως στους υπολογιστές ή στα κινητά τους τηλέφωνα.