Μέτρο 6.3: Μπορεί κάποιος που δεν ειναι αγρότης να γραφτεί στο μητρώο αγροτών;

-Διαφήμιση-
Όταν προκηρυχθεί το Μέτρο 6.3 μπορεί κάποιος που δεν ειναι αγρότης, αλλά είναι οι γονείς του, να αποκτήσει μέσω μίσθωσης την ανάλογη έκταση και να γραφτεί στο μητρώο αγροτών;

Λευτέρης από Χανιά

Οι όροι επιλεξιμότητας του μέτρου, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, καθιστούν υποχρεωτική την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για να μπορέσει κάποιος να κάνει αίτηση στήριξης. Αυτό που περιγράφετε είναι η ιδιότητα του κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης που έχει μεγάλη διαφορά από την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη. Για να πάρει ένας παραγωγός βεβαίωση επαγγελματία αγρότη, δεν απαιτείται να κατέχει απλώς γεωργική εκμετάλλευση, αλλά θα πρέπει επιπλέον να δηλώνει στη φορολογική του δήλωση κατά 51% αγροτικό εισόδημα και επιπλέον να είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ (πλέον ΕΦΚΑ) με την ιδιότητα του αγρότη.

-Διαφήμιση-