Μέχρι 31/7 η σύναψη σύμβασης με σύμβουλο για Βιολογικές καλλιέργειες

Μέχρι τις 31/7 η σύναψη σύμβασης με σύμβουλο για Βιολογικές καλλιέργειες
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στη Διαύγεια η εγκύκλιος σχετικά με τον «Σύμβουλο» στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες», με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες  για τις διαδικασίες που αφορούν στην υποχρέωση των δικαιούχων να συνάψουν νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συνάψουν την σύμβαση έως τις 31 Ιουλίου 2017. Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών και να καλύπτει ένα ολόκληρο έτος εφαρμογής.

-Διαφήμιση-

Για το κάθε επόμενο έτος, σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, έως τις 25/07 την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που αφορά στη σύμβασή του με το σύμβουλο, αντλώντας στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Κατάσταση Συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/90» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Σημειώνεται ότι η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται, να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του ΠΣ, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων.

Αναλυτικά εδώ η εγκύκλιος

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki