Μικρές ποσότητες ελαιολάδων αλλά με υψηλές τιμές συγκέντρωσε η πρώτη περίοδος της ιδιωτικής αποθεματοποίησης

Μικρές ποσότητες ελαιολάδου και μόνο των κατηγοριών παρθένων και λαμπάντε, φαίνεται ότι συγκεντρώνονται τελικά στο πλαίσιο του μέτρου της ιδιωτικής αποθεματοποίησης που ενεργοποίησε πρόσφατα η ΕΕ στα ελαιοπαραγωγικά κράτη μέλη της. Οι προσφορές ελήφθησαν μόνο από την Ισπανία και σε τιμές που χαρακτηρίστηκαν «ιδιαίτερα υψηλές» επισημαίνει η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Κομισιόν.

Στις προσφορές που εγκρίθηκαν για να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου για την ιδιωτική αποθεματοποίηση, τον οποίο άνοιξε στις 21 Νοεμβρίου η Κομισιόν, συμπεριλαμβάνονται συνολικά 3.650 τόνοι ελαιολάδου, των κατηγοριών του παρθένου και του βιομηχανικού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κομισιόν για την παροχή ενίσχυσης ως προς την εφαρμογή του μέτρου, η στήριξη για ιδιωτική αποθεματοποίηση μπορεί να οριστεί στο μέγιστο ποσό των 0,83 ευρώ ανά τόνο και ανά ημέρα για τους 2.850 τόνους παρθένου και τους 800 τόνους βιομηχανικού ελαιολάδου, εφόσον καμία προσφορά σε ότι αφορά το έξτρα παρθένο δεν έγινε δεκτή, όπως αναφέρει η απόφαση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.

Η επόμενη περίοδος προσφορών αναμένεται να ανοίξει από τις 12 έως τις 17 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, οπότε και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές στις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών-μελών παραγωγής, όπως προβλέπει η απόφαση.