Οι νέες αλλαγές στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Γρεβενά: Ανησυχία των αγροτών για τη μη ένταξή τους στο πρόγραμμα των βιολογικών
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Το προηγούμενο διάστημα ανακοινώθηκαν οι προτάσεις της Διαχειριστικής Αρχής σχετικά με την τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που θα συζητηθούν στην 5η Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία θα λάβει χώρα στη Χαλκίδα στις 22 Ιουνίου.

Παρά το γεγονός ότι οι αλλαγές αυτές πρέπει να εγκριθούν πρώτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν υλοποιηθούν από τη χώρα μας, δεν αναμένεται να υπάρχουν αντιρρήσεις στην προτεινόμενη τροποποίηση.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν για πρώτη φορά την κατάργηση αρκετών μέτρων, μεταφορές κονδυλίων, καθώς και διόρθωση δεικτών επίδοσης.

Διαβάστε για τις αλλαγές:

  • Σε Νέους αγρότες & μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Στο μέτρο της διαχείριση ελαιοκλαδεμάτων
  • Στην βιολογική γεωργία και στον προϋπολογισμό της εξισωτικής αποζημίωσης
  • Στους γεωργικούς συμβούλους και στο μέτρο της δάσωσης
στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί!
-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές