Πανεπιστημίο Ιωαννίνων: Έρευνα για το ελαιόλαδο δίνει πλεονέκτημα στην bag-in-box συσκευασία

Οι περιέκτες bag-in-box (ασκοί) διατήρησαν την ποιότητα του έξτρα παρθένου ελαιολάδου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και κάτω από πιο δύσκολες συνθήκες από εκείνες στις οποίες αποθηκεύτηκε αντίστοιχης κατηγορίας λάδι σε μεταλλικά δοχεία. Αυτό κατέδειξαν τα συμπεράσματα έρευνας που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα οποία από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι όλα τα δείγματα επηρεάστηκαν από τη θερμοκρασία συντήρησης, αλλά εκείνα που συντηρήθηκαν σε bag-in-box συσκευασίες επηρεάστηκαν λιγότερο.

Το ίδιο πρότυπο επαληθεύτηκε όταν οι ερευνητές μέτρησαν τους συντελεστές απορρόφησης των δειγμάτων, τον δείκτη, δηλαδή, του πόσο απορροφά τις υπεριώδεις ακτίνες το λάδι πριν απωλέσει την ιδιότητα του έξτρα παρθένου. Μόνο τα δείγματα που αποθηκεύτηκαν σε μεταλλικούς περιέκτες σε αντίξοες θερμοκρασίες υπερέβησαν τις παραμέτρους για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, μετά από 60 ημέρες. «Είναι φανερό ότι σε αντίξοες θερμοκρασίες, οι συσκευασίες bag-in-box αποδείχθηκαν ανώτερες των μεταλλικών και στις τέσσερις μετρήσεις παραμέτρων ποιότητας.

Τέτοιες θερμοκρασίες και η πλεονάζουσα παρουσία οξυγόνου, ως αποτέλεσμα του κενού που υπάρχει στο πάνω μέρος του μεταλλικού περιέκτη μετά από κάθε δειγματοληψία, οδήγησε σε πιο γρήγορη φθορά της ποιότητας του δείγματος, καθώς η παρουσία οξυγόνου εντείνει την οξείδωση», σημειώνεται στα συμπεράσματα της έρευνας. Η ομάδα που διενήργησε την έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει την επανάληψη του πειράματος, αυτήν τη φορά με σκουρόχρωμα γυάλινα μπουκάλια.