ΠΟΥ: Η Βιέννη παράδειγμα προς μίμηση

Επιμένει βιώσιμα και με κριτήρια οικολογικής αποδοτικότητας κι αυτό φαίνεται στους δείκτες που εξοικονομούνται ετησίως, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για αυτό και ο Οργανισμός επέλεξε να αναφερθεί στο παράδειγμα της Βιέννης, στο πλαίσιο και της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας του 2022 (7 Απριλίου).

Η στροφή της αυστριακής πρωτεύουσας ως προς τις δημόσιες συμβάσεις είναι εμφανής, αφού συνολικά 1,5 εκατ. ευρώ και 15.000 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα έχουν εξοικονομηθεί ετησίως, χάρη στις προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο περιβαλλοντικά ορθών κατασκευαστικών έργων, υγιεινής εξοικονόμησης νερού, αποδοτικού φωτισμού, αλλά και την προμήθεια βιολογικών τροφίμων για δημόσιες δομές, όπως εξηγεί ο Thomas Mosor, διευθυντής του προγράμματος EcoBuy Vienna.

Πρόκειται για πρόγραμμα που στηρίζει τη διοίκηση της πόλης -εδώ και πλέον των δύο δεκαετιών- για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με κριτήρια βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής αποδοτικότητας.

 

«One Health»

Οι πρωτοβουλίες της Βιέννης εμπνέονται από την προσέγγιση «One Health», που βασίζεται στην αντίληψη ότι η ανθρώπινη, η ζωική, αλλά και η περιβαλλοντική υγεία συνδέονται στενά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόγραμμα έχει συμβάλει στην ανάπτυξη περισσότερων από 100 δημόσια διαθέσιμων οικολογικών δεικτών, οι οποίοι καθοδηγούν τις διαδικασίες των δημόσιων συμβάσεων, αξίας 5 δισ. ευρώ ετησίως, για όσα απαιτούν καθημερινές λειτουργίες και υπηρεσίες.

Ενέργειες που, εκτός των άλλων, αφορούν και την προμήθεια τροφίμων σε σχολεία και νοσοκομεία. Κατά τον Mosor, οι ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα των τροφίμων είναι πολλές, ειδικότερα με φορείς όπως το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Βιέννης, αλλά και φορείς για την ευζωία των ζώων. «Τώρα, το 1/3 των παρασκευασμάτων τροφίμων της πόλης για νοσοκομεία και ηλικιωμένους αφορά τρόφιμα βιολογικής καλλιέργειας, ενώ το ποσοστό αυτό έχει φτάσει το 50% σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς» επισημαίνει.

Το Σχέδιο Δράσης για τα Τρόφιμα «Wien isst GUT» («Η Βιέννη τρώει καλά», με τα γράμματα G, U και T να αντιπροσωπεύουν τις έννοιες Υγεία, Περιβάλλον, Ευζωία) υλοποιείται σε συνεργασία με οργανώσεις προστασίας των ζώων και πρωτοβουλίες της πόλης και τροφοδοτεί τις προσπάθειες του πρόσφατου, χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος «SchoolFood4Change».

Το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

✱ Αύξηση του μεριδίου βιολογικών τροφίμων που αγοράζονται από τη διοίκηση της πόλης.

✱ Εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων και καλής μεταχείρισης των ζώων στις δημόσιες συμβάσεις.

✱ Εκπαίδευση και ενδυνάμωση του προσωπικού της κουζίνας δημόσιων δομών, ώστε να προσφέρουν μια «διατροφή πλανητικής υγείας», ανοίγοντας τον δρόμο για ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων.

✱ Εργαστήρια βιολογικής και χορτοφαγικής μαγειρικής σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία, καθώς και για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τέλος, ο ίδιος σχολιάζει και το μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος που μπορεί να έχει η κατανάλωση τέτοιων περιβαλλοντικά ωφέλιμων τροφίμων, παρά το πρόσθετο κόστος που μπορεί να έχει δημιουργήσει προσώρας η αύξηση συμβάσεων για βιολογικά τρόφιμα.