Ως πρώτη κυκλοφορία του τρακτέρ λαμβάνεται υπόψη η πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Η ερώτησή μου αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης. Ως πρώτη κυκλοφορία του τρακτέρ λαμβάνεται υπόψη η πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα ή γενικότερα, δηλαδή και στο εξωτερικό; Το δικό μου εισήχθη το 2017 μεταχειρισμένο από Δανία, ενώ ως πρώτη άδεια κυκλοφορίας (στη δανέζικη άδεια) αναφέρεται το 1997.

Αγγελική, Ιωάννινα

-Διαφήμιση-

Στην περίπτωση εισαγωγής μεταχειρισμένου ελκυστήρα, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στο εξωτερικό. Ωστόσο, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του ελκυστήρα στο εξωτερικό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της βεβαίωσης για τον υφιστάμενο ελκυστήρα που παραλαμβάνεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας, όπου θα αναγράφεται η ανωτέρω ημερομηνία, είτε με σχετική τεκμηρίωση βάσει του αριθμού σειράς του ελκυστήρα.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki