Σε πέντε δόσεις το επιπλέον ποσό για τις εισφορές 2017, εφάπαξ το πιστωτικό

Τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλουν αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες τόσο γενικότερα όσο και ειδικά για το έτος 2017 περιγράφει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας. Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο, σε περίπτωση που από την εκκαθάριση προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο (δηλαδή ποσό που οφείλει να καταβάλει ο ασφαισμένος), αυτό επιμερίζεται ισομερώς σε 5 μηνιαίες δόσεις (Απρίλιο έως Αύγουστο του 2018), ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού αυτής με την τελευταία δόση να είναι πληρωτέα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Αυτό σημαίνει ότι οι μηνιαίες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μηνών Απρίλιου 2018 έως και Αυγούστου 2018 θα περιλαμβάνουν: α) την τρέχουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για το 2018, και β) την μηνιαία δόση οφειλής που προκύπτει από τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 Σε περίπτωση που η παραπάνω μηνιαία ασφαλιστική εισφορά δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος καθυστέρησης μόνο επί του ποσού της μηνιαίας δόσης οφειλής που δεν έχει καταβληθεί, και όχι επί του ποσού που αντιστοιχεί στην τρέχουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά του έτους 2018. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύψει ότι ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο), αυτό επιστρέφεται αυτόματα στον ασφαλισμένο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω, εντός διμήνου από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εκτός και εάν ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτημα προκειμένου το ποσό να παραμείνει ως πιστωτικό υπόλοιπο στον ΕΦΚΑ.
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλουν αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες περιγράφει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο, ειδικά για το 2017 σε περίπτωση που από την εκκαθάριση προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο (δηλαδή ποσό που οφείλει να καταβάλει ο ασφαισμένος), αυτό επιμερίζεται ισομερώς σε 5 μηνιαίες δόσεις (Απρίλιο έως Αύγουστο του 2018), ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού αυτής με την τελευταία δόση να είναι πληρωτέα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Αυτό σημαίνει ότι οι μηνιαίες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μηνών Απρίλιου 2018 έως και Αυγούστου 2018 θα περιλαμβάνουν: α) την τρέχουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για το 2018, και β) την μηνιαία δόση οφειλής που προκύπτει από τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017

Σε περίπτωση που η παραπάνω μηνιαία ασφαλιστική εισφορά δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος καθυστέρησης μόνο επί του ποσού της μηνιαίας δόσης οφειλής που δεν έχει καταβληθεί, και όχι επί του ποσού που αντιστοιχεί στην τρέχουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά του έτους 2018.

Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύψει ότι ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει επιπλέον ποσό (πιστωτικό υπόλοιπο), αυτό επιστρέφεται αυτόματα στον ασφαλισμένο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω, εντός διμήνου από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εκτός και εάν ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτημα προκειμένου το ποσό να παραμείνει ως πιστωτικό υπόλοιπο στον ΕΦΚΑ.

Διαβάστε αναλυτικά την Εγκύκλιο υπουργείου Εργασίας για την Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών Μη Μισθωτών

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress