Συνεργασία ΑΣ Ορχομενού με Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για την καλλιέργεια βαμβακιού

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ορχομενού ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με το κέντρο αριστείας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με στόχο την τεκμηριωμένη πληροφόρηση των μελών του για την καλλιέργεια του βαμβακιού. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του έργου e-shape της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Αστεροσκοπείο θα παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες για κάθε αγροτεμάχιο ξεχωριστά, που θα επιτρέπουν την έγκαιρη ενημέρωση του κάθε αγρότη για την επόμενη επέμβαση στο χωράφι του, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης που βρίσκεται το φυτό.

Οι επιστημονικές προτάσεις του Αστεροσκοπείου προσαρμόζονται με την πορεία και εξέλιξη της ανάπτυξης του φυτού. Έτσι τον Απρίλιο μπορούμε να πληροφορηθούμε για τις ιδανικές συνθήκες σποράς” στη συνέχεια με την εμφάνιση των πρώτων χτενιών για την ορθή εφαρμογή ρυθμιστή ανάπτυξης και τέλος παρέχεται πρόβλεψη τελικής παραγωγής όπως και μηνύματα προειδοποίησης απρόσμενων καιρικών φαινομένων.

Ο χρήστης, στην συγκεκριμένη περίπτωση ο αγρότης-μέλος, θα μπορεί να συνδέεται με το κινητό ή τον υπολογιστή του στην ιστοσελίδα του συνεταιρισμού και να ενημερώνεται για τις βέλτιστες επεμβάσεις που μπορεί να κάνει στα αγροτεμάχιά του, τα οποία απεικονίζονται σε διαδραστικό χάρτη που ενημερώνεται σε ημερήσια βάση, πετυχαίνοντας έτσι τα καλύτερα αποτελέσματα ή ακόμα γλιτώνοντας την παραγωγή του από κινδύνους απρόσμενων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ο Συνεταιρισμός από τη μεριά του, παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που συνοδεύουν ένα αγροτεμάχιο, όπως τις συντεταγμένες τους, τις παραγωγές των προηγούμενων ετών κ.α. Δηλαδή κατά τη διάρκεια του προγράμματος, συμπληρώνεται αναλυτικό ημερολόγιο των φαινολογικών σταδίων της καλλιέργειας (π.χ. χτένια, άνθιση, ανάπτυξη καρυδιών κ.α.) για κάθε αγροτεμάχιο ξεχωριστά, το οποίο ψηφιοποιείται και ενημερώνει αυτόματα τον αλγόριθμο που έχει αναπτύξει το Αστεροσκοπείο.

Η ενημέρωση των μελών του Συνεταιρισμού, μπορεί να γίνεται μέσω smartphone/υπολογιστή ή επίσκεψης στα γραφεία του Συνεταιρισμού, όπου ο γεωπόνος του Συνεταιρισμού θα ενημερώνει το μέλος σχετικά.

Ιστοσελίδα υπηρεσίας: https://asoo.gr/weather-noa/ ΑΣ Ορχομενού: https://asoo.gr/

Κέντρο αριστείας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών: http://bevond-eocenter.eu/ E-shape: https://e-shape.eu/index.php/showcases/pilot1-2-eu-cap-support

* Η πρόσβαση στο σύστημα είναι προσωρινά ανοιχτή σε όλους τους χρήστες της περιοχής. Στη συνέχεια η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μόνο για τα μέλη του Συνεταιρισμού, καθώς θα είναι απαραίτητος ο κωδικός για την είσοδο στο σύστημα.