Συστάσεις για τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας Phosmet κατά την εμπορία ελαιολάδου

Την προσοχή όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία παραγωγής και εμπορίας ελαιολάδου, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα νέα μειωμένα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (ΜRLs) της δραστικής ουσίας Phosmet και να αποφευχθούν προβλήματα αποσύρσεων, κυρώσεων και επιστροφών, εφιστά ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, Γεώργιος Μικέογλου.

Όπως υπογραμμίζει σε σχετική ανακοίνωση, με την απόφαση μη ανανέωσης της έγκρισης της δραστικής ουσίας Phosmet για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων αναθεωρήθηκαν με βάση τον Κανονισμό 2023/1029. Ο εν λόγω Κανονισμός, ο οποίος εφαρμόζεται από τις 15 Σεπτεμβρίου 2023, ισχύει και για το ελαιόλαδο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παραγωγής του.

Διαφοροποίηση συντελεστών μεταποίησης

Ο κ. Μικέογλου, μιλώντας στην «ΥΧ», διευκρίνισε πως οι συντελεστές μεταποίησης, εφόσον δεν ορίζονται ευρωπαϊκά ανώτατα όρια υπολειμμάτων στον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005, είναι ευθύνη του κάθε κράτους ξεχωριστά. Συνεπώς, δύναται να διαφοροποιούνται στα άλλα κράτη-μέλη και, ως εκ τούτου, σε περίπτωση εξαγωγής ελαιολάδου και άλλων μεταποιημένων προϊόντων, θα πρέπει πρώτα να έχει διερευνηθεί ποια διαδικασία ελέγχου και ποιοι συντελεστές μεταποίησης εφαρμόζονται στην εν λόγω χώρα.

«Είναι πολύ σημαντικό οι παραγωγοί και οι έμποροι να γνωρίζουν ότι για την εξαγωγή εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων της νέας εσοδείας 2023/2024, θα πρέπει να ξέρουν από πριν τους συντελεστές μεταποίησης που ισχύουν στις χώρες που θέλουν να εξαγάγουν το προϊόν τους. Διαφορετικά, θα βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις», δήλωσε ο κ. Μικέογλου.

Κίνδυνος κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

Η ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων της ουσίας Phosmet στο ελαιόλαδο σε τιμές που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια αναλυτικού προσδιορισμού των εργαστηρίων ανάλυσης δύναται να οδηγήσει σε μη συμμορφώσεις, επιφέροντας κυρώσεις, απόσυρση προϊόντων από την αγορά, ανακοινώσεις στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) μεταξύ των κρατών-μελών, αλλά και αξιολόγησης των προϊόντων ως προς την ασφάλειά τους με βάση τη χώρα προέλευσης.

Να σημειωθεί ότι ο νέος Κανονισμός δεν προβλέπει μεταβατικές διατάξεις για προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του. Όπως τόνισε η Κομισιόν στη Μόνιμη Επιτροπή για τα Φυτά, τα Ζώα, τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, μεταβατικές διατάξεις χορηγούνται όταν εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, γεγονός που δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.