Τα συστήματα βιολογικής γεωργίας μπορούν να παράγουν έως και 40% περισσότερο από τα συμβατικά σε περιόδους ξηρασίας

Βελτιώνοντας τις φυσικές δεξαμενές της γης τους μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας διείσδυσης και συγκράτησης των υδάτων στο έδαφος, οι αγρότες μπορούν να μειώσουν την ανάγκη τους σε νερό από επιφανειακά ύδατα και παράλληλα να προστατεύσουν τις αποδόσεις τους.

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι βιολογικοί παραγωγοί, που χρησιμοποιούν πρακτικές διατήρησης του εδάφους, μπορούν να γίνουν πιο ανεξάρτητοι από το νερό και ανθεκτικοί στην ξηρασία, η οποία ταλαιπωρεί πολλές χώρες.

Σύμφωνα με το πόρισμα δοκιμών για πάνω από 40 χρόνια του αμερικανικού Ινστιτούτου Rodale, το οποίο υποστηρίζει την έρευνα στη βιολογική γεωργία, σε περιόδους ξηρασίας τα συστήματα βιολογικής γεωργίας -που περιλαμβάνουν πολυάριθμες πρακτικές που δημιουργούν υγιές έδαφος- μπορούν να παράγουν αποδόσεις έως και 40% υψηλότερες από τις εκμεταλλεύσεις που δεν βρίσκονται υπό βιολογική διαχείριση.

Το ερευνητικό πρότζεκτ του Rodale συμπέρανε επίσης ότι στα βιολογικά συστήματα διεισδύει 15%-20% περισσότερο νερό στο έδαφος, μια διαφορά που οφείλεται στις βελτιώσεις της υγείας του εδάφους. Η συμβολή των υγιών εδαφών στην ανθεκτικότητα στην ξηρασία φαίνεται ότι είναι καλά τεκμηριωμένη, καθιστώντας επείγουσα ανάγκη την ευρεία αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών -μεταξύ άλλων- μέσω της στροφής στη βιολογική παραγωγή. Ενδεικτικά, το αγροτικό λόμπι της Ομοσπονδίας Αμερικανικών Γεωργικών Ενώσεων (AFBF) εκτίμησε ότι, το 2021, 20 καιρικές και κλιματικές καταστροφές σε ολόκληρη τη χώρα προκάλεσαν απώλειες 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε καλλιέργειες και χορτολίβαδα.

«Η κατασκευή νέων φραγμάτων και η κατασκευή νέων δεξαμενών δεν θα φέρει περισσότερες βροχοπτώσεις. Ωστόσο, η μείωση της ζήτησης για άρδευση χάρη στην επένδυση σε πρακτικές υγιούς εδάφους θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση των εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν ξηρασίες, ενώ παράλληλα θα τις προετοιμάσει -μαζί με το σύστημα διατροφής μας- για ένα μέλλον με λιγότερο νερό» αναφέρει άρθρο της Arohi Sharma, αναπληρώτρια διευθύντρια στο τμήμα Αναγεννητικής Γεωργίας του Συμβουλίου Άμυνας Φυσικών Πόρων (NRDC) και της Allison Johnson, δικηγόρο προσωπικού και σύμβουλο βιώσιμων τροφίμων για τον ίδιο φορέα.