προσκλήσεις - ypaithros.gr

προσκλήσεις

Μέχρι τέλος Μαΐου για την ετήσια παράταση της 2ης & 3ης πρόσκλησης για τη μείωση της νιτρορύπανσης

Μέχρι και τις 31 Μαΐου 2024 θα είναι ανοιχτή η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των προσκλήσεων για την ετήσια παράταση της 2ης και 3ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022. Ειδικότερα, οι προσκλήσεις που έχουν ενεργοποιηθεί, αφορούν τα εξής: ✱ Ετήσια παράταση 3ης πρόσκλησης. Η […]

22.05.2024 2' διάβασμα

Ενεργοποιήθηκαν οι προσκλήσεις για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα προώθησης γεωργικών προϊόντων

Ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου 2024 η περίοδος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων έτους 2024. Η Επιτροπή θα διαθέσει 185,9 εκατ. ευρώ το 2024 για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης βιώσιμων και υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως. Από […]

23.01.2024 1' διάβασμα

Η ακτινογραφία των πέντε προσκλήσεων του Ταµείου Ανάκαµψης, ύψους 510 εκατ. ευρώ

Σφιχτό χρονοδιάγραμμα από την υποβολή της αίτησης μέχρι την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, υποχρεωτική συνεισφορά σε πράσινους και ψηφιακούς στόχους, κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός 500.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά των προσκλήσεων, ύψους 510 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να τρέξουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για […]

19.04.2022 13' διάβασμα

Σήμερα η πρόσκληση για τους γεωργικούς συμβούλους – Δωρεάν και προαιρετικό πρόγραμμα για τους αγρότες

Τη δυνατότητα σε παραγωγούς να έχουν συμβουλευτική υποστήριξη για σημαντικά θέματα που αφορούν την εκμετάλλευσή τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, έρχεται να δώσει η εφαρμογή του προγράμματος παροχής γεωργικών συμβουλών, και δη του υπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών», στο πλαίσιο του ΠΑΑ […]

04.04.2022 5' διάβασμα

Συγκρατημένα αισιόδοξη η Πελοπόννησος για την πρόσκληση για τα Βιολογικά

Με αισιοδοξία, αλλά και προβληματισμό για την επόμενη μέρα, υποδέχθηκαν στην Πελοπόννησο τη νέα πρόσκληση για τα Βιολογικά, στην οποία αναμένεται να ενταχθούν εκατοντάδες νέοι, αλλά και να ενισχυθούν σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή οι ήδη υπάρχοντες βιοκαλλιεργητές. Από την Αργολίδα, στην οποία τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα στη βιολογική καλλιέργεια, ο Βαγγέλης Κυριάκου, […]

13.02.2022 3' διάβασμα

Προδημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις για υποδομές εγγείων βελτιώσεων και αγροτική οδοποιία

Στην προδημοσίευση δύο προσκλήσεων προχώρησε το ΥΠΑΑΤ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» και 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». Και οι δύο δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση […]

14.10.2021 3' διάβασμα

Τι αλλάζει στις νέες προσκλήσεις για Σχέδια Βελτίωσης και Βιολογικά – Στον προγραμματισμό του ΥΠΑΑΤ επτά καινούργια προγράμματα

Στην προκήρυξη επτά νέων μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 πρόκειται να προχωρήσει το ΥΠΑΑΤ κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2022, εισάγοντας παράλληλα αλλαγές σε γνωστά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία πρόκειται να ενεργοποιηθούν με νέα στοιχεία επιλεξιμότητας και επιλογής, καθώς αυτήν τη φορά θα στοχεύουν σε επενδύσεις […]

20.09.2021 5' διάβασμα

Διαβάστε την πρόσκληση για τα μικρά αρδευτικά

Τα βασικά στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ είναι τα κάτωθι: Περίοδος υποβολής και κατάθεση φακέλων Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης είναι από 11/05/2021 έως και 15/07/2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια οι φυσικοί φάκελοι κατατίθενται στην οικεία ΔΑΟΚ. Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 37 εκατ. ευρώ. Η κατανομή της […]

11.05.2021 4' διάβασμα

Από 24 Ιουλίου αιτήσεις στο Πρόγραμμα Αλιείας ΕΠΑλΘ 2014-2020

Εκδόθηκαν, με ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ, οι προσκλήσεις του ΕΠΑλΘ 2014-2020 «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια», καθώς και «Καινοτομία στην αλιεία» Πιο αναλυτικά, εκδόθηκαν οι παρακάτω προσκλήσεις του ΕΠΑλΘ 2014-2020: «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» με συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 36.000.000€  και, «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και […]

30.06.2017 3' διάβασμα