Τέλος στη χρήση ασβεστίου από φύκια στα βιολογικά ροφήματα

Σύμφωνα με νέα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στα τέλη Απριλίου, απαγορεύεται πλέον η προσθήκη του φυκιού Lithothamnium calcareum κατά τη μεταποίηση βιολογικών τροφίμων για τον εμπλουτισμό τους με ασβέστιο. Πρόκειται για μία υπόθεση που έχει ανοίξει εδώ και χρόνια, με τη διαμάχη μεταξύ του ομόσπονδου γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και της εταιρείας παραγωγής φυτικών ροφημάτων Natumi, ως προς τη χρήση σκόνης που προέρχεται από το συγκεκριμένο φύκι για τον εμπλουτισμό των ροφημάτων.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο με τη σειρά του αποφάνθηκε ότι δεν επιτρέπεται η χρήση της σκόνης για τον εμπλουτισμό βιολογικών τροφίμων με ασβέστιο, καθώς πρόκειται για μη βιολογικό συστατικό γεωργικής προέλευσης. Ειδικότερα, «η χρησιμοποίηση ενός μη βιολογικού συστατικού γεωργικής προέλευσης στα βιολογικά τρόφιμα επιτρέπεται μόνον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως το να είναι απαραίτητο για την παραγωγή ή τη συντήρηση των τροφίμων ή την τήρηση συγκεκριμένων διαιτητικών απαιτήσεων», αιτιολογεί.

Ακόμη, καθιστά σαφές ότι, βάσει του Ενωσιακού Δικαίου, αποκλείεται η χρήση της ανόργανης ένωσης του ανθρακικού ασβεστίου -ουσία που περιέχει κυρίως το θαλάσσιο φύκι- για τον εμπλουτισμό τέτοιων προϊόντων με ασβέστιο.