Χωριά νεοφυών επιχειρήσεων: Δέσμευση για ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές

Συνάντηση με δώδεκα εκπροσώπους χωριών και αγροτικών περιοχών που φιλοξενούν νεοφυείς επιχειρήσεις ειδικευμένες, μεταξύ άλλων, στην ενέργεια, στα τρόφιμα και στην καινοτομία στο αγροτικό σύστημα πραγματοποίησε η επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, Mariya Gabriel.

Η επίτροπος δράττεται της ευκαιρίας, προκειμένου να συζητήσει με εκπροσώπους των αγροτικών κοινοτήτων για τις ανάγκες τους σχετικά με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την προσέλκυση επιχειρήσεων και επενδύσεων για καινοτόμα έργα και τη δημιουργία τοπικών ευκαιριών απασχόλησης. Η συνάντηση ακολούθησε την εκδήλωση έναρξης του Startup Village Forum, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2021.

Στόχος του Startup Village Forum είναι να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να συνδεθούν οι αγροτικές περιοχές που φιλοξενούν νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη με την καρδιά της χάραξης πολιτικής της ΕΕ και να αναπτυχθεί ένας διάλογος μεταξύ της ευρωπαϊκής επιτρόπου Mariya Gabriel, των τοπικών αρχών και των επιχειρηματιών, σχετικά με το πώς η καινοτομία στις αγροτικές περιοχές μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων όπως η ερήμωση του πληθυσμού, η επισιτιστική ασφάλεια και η ενεργειακή αυτονομία.

Δέσμευση για υποστήριξη

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) έχει αναλάβει να ενεργήσει ως διαχειριστής γνώσης και να συνδέσει πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς που επιθυμούν να συμβάλουν στην αναζωογόνηση των αγροτικών κοινοτήτων και να προωθήσουν δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσης και συνεργασίας.

Το JRC θα διευκολύνει το δίκτυο του Startup Village Forum που στοχεύει να είναι ένας ανοιχτός χώρος στον οποίο τα ιδρύματα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συναντηθούν, να συζητήσουν και να διαμορφώσουν δράσεις για την καινοτομία, με γνώμονα τις νεοφυείς επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές. Για αυτόν τον λόγο, το JRC στοχεύει να συγκεντρώσει τις δεσμεύσεις δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών για την υποστήριξη του δικτύου.

Οι οργανισμοί μέσω της δέσμευσης αυτής μπορούν να προσφέρουν οικονομική, αλλά και σε είδος υποστήριξη όπως η παροχή χώρων συνεργασίας, υποδομής και τεχνογνωσίας, κατάρτιση και καθοδήγηση, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων νεοφυών επιχειρήσεων. Στόχος του δικτύου είναι να συμβάλει στο μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές, το οποίο αναγνωρίζει τον ευνοϊκό ρόλο της καινοτομίας για την ενδυνάμωση των κατοίκων και των επιχειρηματιών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του JRC.