Οι υψηλότερες τιμές αντισταθμίζουν πρόσθετα κόστη για τους Ολλανδούς βιοκαλλιεργητές

Με ένα ερώτημα που μπορεί να θεωρηθεί ευρύτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δεδομένου και του στόχου για αύξηση των εκτάσεων στο 25% που θέτει η ΕΕ, η Ολλανδία διερευνά την εξέλιξη των βιολογικών σε σχέση με την πορεία προς τη βιωσιμότητα της γεωργίας. Τυχόν αποτυχίες στις αγορές, που μπορεί να εμποδίσουν αυτή την πορεία, εξετάζει πρόσφατη μελέτη της ολλανδικής ACM (Αρχή Καταναλωτών και Αγορών), βασιζόμενη σε έρευνα του Τμήματος Οικονομικών Ερευνών του Wageningen, για τη σύνταξη των Agro-Nutri Monitor 2020 και 2021.

Μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους για τους παραγωγούς βιολογικών

Η μελέτη για τη διετία 2017-2019 παρακολούθησε οκτώ προϊόντα που καλύπτουν το 67% της αξίας της ολλανδικής αγροτικής παραγωγής (εξαιρουμένης της ανθοκομίας), παραθέτοντας συγκριτικούς πίνακες για την αξία που προστίθεται στην αλυσίδα τροφίμων σε συμβατικά και βιολογικά.

Όπως γενικότερα διαπιστώνει η μελέτη, το μερίδιο για τον παραγωγό βιολογικών είναι υψηλότερο, αντικατοπτρίζοντας και τα υψηλότερα κόστη παραγωγής, ενώ τα πρόσθετα κόστη αντισταθμίστηκαν από υψηλότερες τιμές στην αγορά για τα περισσότερα βιολογικά της μελέτης, με έντονες όμως διαφοροποιήσεις.

Όμως, τα περιθώρια «στενεύουν», προχωρώντας προς το τέλος της αλυσίδας στην περίπτωση των βιολογικών, αφήνοντας συχνά μηδενικό ή ακόμη και αρνητικό καθαρό περιθώριο για εμπόρους, μεταποιητές και σούπερ μάρκετ.

Προτάσεις ρύθμισης προσφοράς και ζήτησης σε βιώσιμα και συμβατικά

Μέτρα για τόνωση της ζήτησης στα βιώσιμα και αντίστοιχα για τον περιορισμό της προσφοράς συμβατικών (καθιστώντας τα πιο ακριβά), προτείνει στις ολλανδικές αρχές η ACM, των οποίων όμως δεν έχουν διερευνηθεί οι επιπτώσεις. Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα βιώσιμα ή ο υψηλότερος φόρος στα συμβατικά, που προτείνει, θα μπορούσαν να προσφέρουν έσοδα για την τόνωση της κατανάλωσης βιώσιμων.

Σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της παραγωγής, προτείνονται συμφωνίες βιωσιμότητας μεταξύ παραγωγών στην αλυσίδα ή ακόμη και εξαγορά συμβατικών παραγωγών, που δεν μπορούν να μετατραπούν. Τονίζει, όμως, την περιορισμένη επίδραση που μπορεί να έχουν δεδομένου του υψηλού μεριδίου στην προστιθέμενη αξία που αντιπροσωπεύουν οι εξαγωγές για την ολλανδική γεωργία.