ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στους φόρους και στην ακαθάριστη αξία της αγροτικής παραγωγής

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στους φόρους και στην ακαθάριστη αξία της αγροτικής παραγωγής
-Διαφήμιση-
Delegate

Αύξηση κατά 19,13% στους φόρους παραγωγής (571 εκ. ευρώ) με παράλληλη αύξηση κατά 3,52% στην ακαθάριστη αξία της παραγωγής του γεωργικού κλάδου σε βασικές τιμές (10.665 δις ευρώ) καταγράφουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2015, τα οποία καταρτίστηκαν τον Σεπτέμβρη του 2016. Την ίδια στιγμή αύξηση κατά 17,66% παρουσίασε η καθαρή προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές. 

Να σημειωθεί ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας, προέρχονται από έρευνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, από στοιχεία του υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και από διοικητικές πηγές δεδομένων.

Σύμφωνα με αποτελέσματα των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας του 2015 αύξηση παρουσιάστηκαν επίσης, κατά 11,47% στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές, στο εισόδημα συντελεστών στη γεωργία κατά 6,89%, κατά 8,02% στο καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα και στο καθαρό επιχειρηματικό εισόδημα κατά 9,43%.

-Διαφήμιση-
Delegate

Αντίστοιχα, μείωση εμφανίζει η ενδιάμεση ανάλωση κατά 3,90%, η ανάλωση Πάγιου Κεφαλαίου κατά 5,7%, οι λοιπές Επιδοτήσεις Παραγωγής στο 6,26%, το εισόδημα της εξαρτημένης εργασίας κατά 2,77%, οι καταβληθέντες τόκοι κατά 6,82% και η πληρωτέα γαιοπρόσοδος στο 0,40%.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ