Υπουργείο Οικονομίας: Ιδρύεται Υπερταμείο Συνεπενδύσεων

Ιδρύεται Υπερταμείο Συνεπενδύσεων
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Επενδυτικά κεφάλαια για την ενίσχυση καινοτόμων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας, μεταξύ αυτών και στην αγροδιατροφή και στην εφοδιαστική αλυσίδα, θα συγκεντρώνει το Υπερταμείο Συνεπενδύσεων η ίδρυση του οποίου εγκαινιάζεται την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου με την υπογραφή της σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο.

Τη διαχείριση του Ταμείου Συμμετοχών θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο EIF. Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ), 60 εκατ. ευρώ από το ΕΙF, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές.

-Διαφήμιση-

«Μέσα από τη χρηματοδοτική συμμετοχή ιδιωτών συνεπενδυτών, τα συνολικά κεφάλαια του νέου Ταμείου αναμένεται να ανέλθουν στο 1 δισ. ευρώ», σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα ΕΣΠΑ και Δημοσίων Επενδύσεων Π. Κορκολή.

Το Ταμείο Συνεπενδύσεων εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων και όχι μέσω παροχής δανείων. Η χρηματοδότηση αυτή θα πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών, τα οποία θα προκύπτουν από διαγωνιστική διαδικασία. Συγκεκριμένα, το Ταμείο Συμμετοχών θα επενδύει σε τρεις βασικούς τομείς: στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικό στάδιο και στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης.

-Διαφήμιση-
Delegate