Υψηλή εμπιστοσύνη απολαμβάνει το τρόφιμο – αυξήθηκαν τα παράπονα καταναλωτών για χρεώσεις σε ενέργεια – ύδρευση

Υψηλή εμπιστοσύνη απολαμβάνει το τρόφιμο – αυξήθηκαν τα παράπονα καταναλωτών για χρεώσεις σε ενέργεια - ύδρευση
-Διαφήμιση-
Delegate

Αυξήθηκαν κατά 31,2% οι αναφορές καταναλωτών το 2016, σε σχέση με το 2015, ενώ αυξημένος κατά 8% είναι ο αριθμός των αναφορών που δέχτηκε και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», που παρουσιάζει την ετήσια έκθεση του 2016, η οποία διανεμήθηκε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο αριθμός των αναφορών που κατατέθηκαν με παράπονα καταναλωτών, ανέρχονται σε 7.067, για το 2016 και βαίνει διαρκώς αυξανόμενος από το 2010, μέχρι σήμερα.

Οι αναφορές στο Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr) υποβλήθηκαν κατά 59,1% από άνδρες και κατά 40,9% από γυναίκες. Το 65,7% των αιτήσεων υποβλήθηκαν από καταναλωτές της Αττικής και το 10,3% από καταναλωτές της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης και αφορούσαν μεταξύ άλλων αθέμιτες πρακτικές είσπραξης χρεών, ζητήματα διακοπής παροχών από ΔΕΚΟ, κακή ποιότητα καταναλωτικών αγαθών κ.ά.

-Διαφήμιση-

Τα περισσότερα παράπονα καταναλωτών αφορούν ενέργεια – ύδρευση σε ποσοστό 60,60%, το 36,40% χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε ποσοστό 35,10% και μόλις 23,60% τον τομέα των καταναλωτικών αγαθών.

Παρόλα αυτά ο τομέας του τροφίμου απολαμβάνει υψηλής εμπιστοσύνης, καθώς τα περισσότερα παράπονα για καταναλωτικά αγαθά αφορούν στον τομέα της ένδυσης, υπόδησης κ.ά. για ελαττωματικά αγαθά, παραπλανητικές ετικέτες, παραπλανητική διαφήμιση, αγαθά που δεν ανταποκρίνονται στην παραγγελία του καταναλωτή, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, μεγάλες καθυστερήσεις στις αποστολές κ.ά.