Αγροτικοί Φορείς Νοτίου Έβρου, σχεδιασμός για την επόμενη μέρα

Αλεξανδρούπολη: Κίτρινος συναγερμός λόγω αυξημένων παροχετεύσεων στους Έβρο και Άρδα

Ύστερα από σύσκεψη μεταξύ των αγροτικών φορέων του Νοτίου Έβρου συμφωνήθηκε στις 4 Απριλίου να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι αγρότες που έχουν τα αγροκτήματά τους στις πλημμυρισμένες περιοχές να μπορέσουν να καλλιεργήσουν έστω και με καθυστέρηση. Κύριο μέλημα όλων είναι πρωτίστως η καλλιέργεια. Μεταξύ άλλων ζητούν διακανονισμό για τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο με σχετική περίοδο χάριτος για τους πλημμυροπαθούντες.

Ομόφωνα αποφασίστηκαν και διατυπώθηκαν οι παρακάτω προτάσεις προς επίλυση, όπως αποτυπώνονται σε σχετική ανακοίνωση:​​

  1. Άμεση αποκατάσταση αναχωμάτων ρηγμάτων, όπου αυτά έχουν προκληθεί και άντληση διαφυγή υδάτων από τα αγροκτήματα με κάθε πρόσφορο τρόπο.
  2. Απομάκρυνση φερτών υλικών από τα αγροκτήματα, φέροντας αυτά στην πρότερή τους κατάσταση (άμμος, δέντρα κ.α.) και αποκατάσταση της κατεστραμμένης αγροτικής οδοποιίας.
  3. Ένταξη των πάγιων υποδομών (αντλιοστάσια- ηλεκτρομοτέρ κ.α.) ιδιωτών και Τ.Ο.Ε.Β. σε πρόγραμμα αποζημίωσης ΠΣΕΑ-ΕΛΓΑ (από το 2008 δεν προβλέπεται πλέον) και χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους Τ.Ο.Ε.Β. για την άντληση των υδάτων λόγω έκτακτης ανάγκης.

4.Αναζήτηση κονδυλίων για έγκαιρες και δίκαιες αποζημιώσεις αγροτών στο 100% του προβλεπόμενου εισοδήματός τους (χαμένη καλλιεργητική περίοδος).

5.Εξαίρεση λόγω ανωτέρας βίας από δεσμεύσεις της ΚΑΠ (τρεις καλλιέργειες, πλαφόν κιλών, δεσμεύσεις προγραμμάτων κ.α.)

  1. Επιχορήγηση από διάφορα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων κ.α. των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και άλλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο κλάδο και υπέστησαν ζημιές λόγω των πλημμυρών.

7.Πρόβλεψη διακανονισμού καταβολής υποχρεώσεων προς το Δημόσιο με περίοδο χάριτος για αυτούς που επλήγησαν από την καταστροφή και έχει μειωθεί ή και μηδενιστεί το εισόδημά τους.