Ακατάλληλο για πόση νερό στην Δυτική Ικαρία

Ακατάλληλο για πόση νερό στην Δυτική Ικαρία

Ο δήμος Ικαρίας ενημερώνει τους κατοίκους της Δυτικής Ικαρίας ότι, λόγω της πτώσης στάθμης της γεώτρησης στο Πέζι Ραχών, (αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή) παρατηρήθηκε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων πόσιμου ύδατος τα οποία πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση, αυξημένη συγκέντρωση μαγγανίου, γεγονός που καθιστά το νερό της γεώτρησης αυτής ακατάλληλο προς πόση.

Οι κάτοικοι των περιοχών που υδροδοτούνται από την εν λόγω γεώτρηση (Καρκινάγρι, Βρακάδες, Κουνιάδοι, Νάνουρας, Προεσπέρα) να χρησιμοποιήσουν το νερό αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Ήδη από τα μέσα του Σεπτέμβρη από τον δήμο του νησιού γίνεται διανομή εμφιαλωμένου νερού στους άνωθεν οικισμούς. παράλληλα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης.