Αλκοολούχα με… στοιχεία

Πληροφορίες ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αλκοολούχα με… στοιχεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις εταιρείες ποτών να αναπτύξουν μία πρόταση αυτορρύθμισης, μέσω της οποίας θα δίνουν πληροφορίες στους καταναλωτές για τα συστατικά και τα διατροφικά στοιχεία σε όλα τα αλκοολούχα ποτά.

Ο πολύ αναμενόμενος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επισήμανση των διατροφικών στοιχείων και συστατικών στα αλκοολούχα ποτά δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες. Ο κανονισμός δίνει την ευκαιρία στις εταιρείες να δημιουργήσουν και να προτείνουν, μέσα σε έναν χρόνο, μία εναρμονισμένη προσέγγιση που θα στοχεύει στην παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές για τα συστατικά και τα διατροφικά στοιχεία των αλκοολούχων ποτών. Έπειτα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Καταναλωτική Οργάνωση BEUC τονίζει, όμως, ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν καλεί τις εταιρείες ποτών σε άμεση επισήμανση των συστατικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να ερευνήσει τα μέτρα που θα αναπτύξει η βιομηχανία κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών. Μετά την περίοδο αυτή, θα εξετάσει τη σύσταση της νομοθεσίας, που θα καταστήσει δεσμευτικές τις απαιτήσεις επισήμανσης.

Η γενική διευθύντρια της BEUC, Monique Goyens, σχολίασε πως οι καταναλωτές σήμερα γνωρίζουν τα συστατικά για το περιεχόμενο ενός μπουκαλιού με γάλα ή χυμό, όχι όμως ενός μπουκαλιού με μπύρα ή ουίσκι. Ενώ συγχαίρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αναγνωρίζει την ανάγκη για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα αλκοολούχα ποτά, ανέφερε πως υπάρχουν αμφιβολίες για το αν οι εθελοντικές πρωτοβουλίες των εταιρειών θα γεφυρώσουν το χάσμα που υπάρχει. Τόνισε πως τα αλκοολούχα ποτά δεν πρέπει να φέρουν ειδική μεταχείριση, καθώς σε μια περίοδο αύξησης της παχυσαρκίας οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα συστατικά τους είναι απαραίτητες ώστε να βοηθήσουν τους καταναλωτές να επιλέξουν τι και πόσο πίνουν.