Ανοίγει η πλατφόρμα για τη δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων – Προθεσμία έως 30/11

Οι ποικιλίες που προτιμούν να φυτεύουν οι αμπελουργοί την τελευταία 10ετία
ΦΩΤΟ: ikarianmedia.com
-Διαφήμιση-
Mέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ υποχρεούνται να υποβάλουν τη Δήλωση Συγκομιδής, οι αμπελουργοί από αύριο 1ηΣεπτεμβρίου και έως τις 30 Νοεμβρίου.  

Εξάλλου, πλέον οι δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά κάθε χρόνο ηλεκτρονικά μετά το πέρας του τρυγητού.

Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο της δήλωσης συγκομιδής “Οινοποίηση από τον δηλούντα”, η ανώτερη συνολική ποσότητα σταφυλιών ανά εκμετάλλευση που επιτρέπεται να δηλωθεί είναι 1700 κιλά και είναι αυτή που αντιστοιχεί σε 1.000 λίτρα οίνου για ιδιωτική κατανάλωση, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Στην περίπτωση που στο πεδίο “Οινοποίηση από τον δηλούντα” δηλωθεί παραγόμενη ποσότητα σταφυλιών ανά εκμετάλλευση μεγαλύτερη από 1.700 κιλά, οι παραγωγοί θα πρέπει να οινοποιούν τα σταφύλια τους σε νομίμως λειτουργούντα οινοποιεία και να υποβάλλουν και Δήλωση Παραγωγής οίνων για το έτος 2018.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,1 εκτάριο αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

Σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής, οπότε και στο αντίστοιχο πεδίο θα συμπληρώνεται και το αίτιο που την προκάλεσε (π.χ. ζημιά από παγετό, χαλάζι , περονόσπορος , καύσωνα κ.τ.λ.).

Τέλος, σημειώνεται ότι όσοι παραγωγοί δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές κατά τις ημερομηνίες, που ορίζει η αρμόδια διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ, αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων, που προβλέπονται (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό κ.τ.λ).

-Διαφήμιση-